Naslovni baner
Home Dugme
Meni
Novo na sajtu
Omiljeno na sajtu

Deset Jevanđelskih Blaženstava

   Sam nečastivi đavo ne bi imao šta da radi kada ga ljudi ne bi zaposlili. Kao bogomrzac, on nema moći da se sveti Bogu što je svrgnut s nebesa u ad. Niti sme kao angelomrzac da udara na angele nebeske, jer ga oni pale i zaslepljuju svojom svetlošću, koja je nepodnošljiva za njega.

Osmeh gore Osmeh na lice:  
   Ostali su samo ljudi, koje je Bog sa velikom ljubavlju stvorio i održavao kao najmlađi i najnemoćniji red stvorenih inteligencija. I baš zbog te velike ljubavi prema čoveku, đavo je postao čovekomrzac, te se hteo svetiti Bogu udarom na čoveka. I on je lovio ljude, ali ne kao apostoli Hristovi radi spasenja, nego radi njihove propasti.
    Svoju lažnu i otrovnu nauku on je kroz mnoge vekove sipao u dušu i telo ljudi tako da su sve misli srca njihova samo na zlo, to jest, sve su im misli nasuprot nebeskoj logici, sve primese lažne i svi zakljčuci smrtonosni. Tako je vrag roda ljudskoga uspeo sagraditi Bogoprkosnu kulu Vavilonsku, ne od kamena i cigala, nego od lažnih učenja. No, kada se vreme ispuni, javlja se Čovekoljubac, Bog-Logos, da raskopa dela đavolova. Ne da nešto prezida i popravi, nego da sve novo stvori. Ne da nešto okrpi, niti udari novu zakrpu na staru haljinu, nego da obuče ljude u sasvim novu haljinu. Da potpuno obrne sve vrednosti.
    To je bilo onog dana kada mnogo naroda iđaše za Isusom, sa obe strane jezera i sa obe strane reke Jordana, i sve od visina Judejskih do cvetnih polja Galilejskih. Videvši tako mnogi narod, pope se Isus tako na jedno brdo iznad sela Magdale, a to brdo posle beše prozvano 'Gora Blaženstva', zog nove nauke koju je On na tom brdu toga dana svojim ustima izgovorio pred narodom i učenicima svojim, pred svojim apostolima.

'Blago siromašnima duhom, jer je njihovo carstvo nebesko' - Jednim zamahom udara Hristos u koren svih zala - gordost. A, gordost je prvorodni greh satanin, čedo satane, kojim je ovaj otac laži zaražavao sve ljude od početka - naduvavao ih zlim vetrom kao mehure, da bi ih ubrzo splasnuo i zgazio. Gordeljiv čovek, kada puže po zemlji, on misli da leti! U savojoj samodovoljnosti on prezire i ljude i boga. Vera u Boga je ona sila i snaga u čoveku koja mu ne dozvoljava da se previše nada, uzda, prevaznosi i gordi svojim znanjem, kad je ono samo najmanja kap od sve vode na Zemlji mudrosti, znanja i umeća našeg tvorca.
    A siromašan duhom je smeran, stalno je nazadovoljan samim sobom - stidi se sebe pred drugima i boji se Boga. Zato se on usavršava i raste kao živo seme ispod zemlje, pa sve do visine carstva nebeskoga, koje je i takvima namenjeno. Na mesto lude gordeljivosti, koju je satana postavio za temeljesvoje kule Vavilonske, Isus stavlja smernost - smirenije u temelj svoje palate, koja je Njegova Crkva.
    Neće se radovati i veseliti, niti imati plate na nebesima:
- Ko nema hrišćanske smirenosti - krotosti
- Ko se gordi
- Ko osebe smatra boljim od drugih
- Ko traži pohvale, počasti i slavu za sebe
- Ko za sve svoje uspehe u životu, nauci i dobrim delima pripisuje zaslugu sebi, a ne Božjoj pomoći

'Blago onima koji plaču, jer će se utešiti' - Suze gase gnev, utoljavaju osvetu, sprečavaju ubistvo, leče gordost, oživljavaju srce. Smerni je pun suza pokajanja, sažaljenja i milosrđa, mio je Bogu i Bog mu daje utehu i u vremenu i u večnosti onamo. Satana je učio ljude da se smeju takvima sada, da bi posle smrti pali u njegovu mračnu obitelj gde je nautešni plač i škrgut zuba.
    Neće se radovati i veseliti, niti imati plate na nebesima:
- Ko ne žali što greši, niti se kaje kada zgreši mišlju, rečju ili delom
- Ko ne žali što je narušio svetu volju Preblagog
- Ko ne plače zbog svojih učinjenih grehova
- Ko je nemaran i ravnodušan u delu svoga spasenja

'Blago krotklima, jer će naslediti zemlju' - Gordi i oholi ljudi, učenici satane, drsko otimaju tuđe, grabe i šire svoju imovinu ili državu i vladavinu, ali na kraju gube sve i odlaze kao prosjaci na Sud Božji. A krotki su dragi i Bogu i ljudima. Njima se daje i netraženo. Oni nasleđuju zemaljsku imovinu gordih i dobijaju novu zemlju, a to je Carstvo Božije.
    Neće se radovati i veseliti, niti imati plate na nebesima:
- Ko se ljuti na bližnje, starešine starije, prijatelje i drugove kada mu govore nešto što mu je neugodno.
- Ko svome negodovanju daje izraza i oduška psovkom, uvredljivim delima i neposlušnošću.
- Ko nema hrišćansku krotost
- Ko nema hrišćansku trpeljivost bez koje nema potrebne krotosti
- Ko trpeljivo ne snosi razne nevolje, iskušenja i bolesti

'Blago gladnima i žednima pravde, je će se nasititi' - Pravda je od Boga kao i istina, nepravda je od đavola kao i laž. Biti gladan i žedan pravde, znači biti gladan i žedan Boga. Otuda je narod, koji je na Gori Blaženstva gledao u lice Isusa Hrista, gledao u svetlost ovaploćene pravde i istine i sitio je gladnu i žednu dušu svoju. A na onome svetu gledanje lica Njegovog biće vrhovna večna naslada.
    Neće se radovati i veseliti, niti imati plate na nebesima:
- Ko se ne trudi da živi pobožno, pravedno i dobrodeteljno
- Ko se ne stara da dobije opravdanje na strašnom sudu Hristovom.

'Blaženi milostivi, jer će biti pomilovani' - Milost je raj, a nemilost pakao u duši. Načćelnik pakla je plašio ljude strahom, da nemaju dovoljno za sebe, da uzimaju a da ne daju, da samoživo brinu samo za sebe. Tako je mnoge pripremio za pakao, gde je plač i škrgut zuba. A milostiv daje, i Bog ga miluje i pridaje mu, a na Sudu biće pomilovan od sviju greha svojih.
    Neće se radovati i veseliti, niti imati plate na nebesima:
- Ko ne daje mislostinju siromasima
- Ko ne pomaže nevoljne
- Ko nema saučešća prema nesrećnima
- Ko ne teši tužne i potištene
- Ko ne uči neznalice istini i dobru
- Ko se ne moli Bogu za sve ljude
- Ko nema hrišćanske ljubavi prema svojim bližnjima kojima je potrebna pomoć
- Ko zapostavlja i potcenjuje svoje bližnje, smatrajući ih nedostojnim svoje ljubavi

'Blago onima koji su čistog srca, jer će Boga videti' - Srce čovečije, dragoceni organ života i ogladalo Boga, satana je učinio đubrištem svake požude, greha i poroka. Uzalud su demonske sile kupale i čistile čoveka samo spolja, smrad od nečistote ugušio ih je i svukao u pakao. Nebeska logika traži da se prvo očisti srce, da bi se izlečilo od slepila i video Bog. A gledanje Boga i jeste život večni i carovanje i sladost i radost što prevazilazi svaku maštu ljudsku.
    Neće se radovati i veseliti, niti imati plate na nebesima:
- Ko u srcu svome gaji mržnju ma prema kome
- Ko zavidi nečijem bogatstvu, uspesima, lepoti i drugim stvarima
- Ko se u srcu svome naslađuje nečistim mislima, ko se u mislima svojim ustavlja i zanima sramnim predstavama

'Blago mirotvorcima, jer će se sinovima Božijim nazvati' - Bog je Bog mira, a ne razdora, i koji mir prave među braćom, slični su Bogu mira i nazvaće se sinovi Božiji. No, pravi mir je unutra u nepodeljenoj duši. Svi spoljašnji razdori, svađe i ratovi dolaze iznutra, iz podeljenosti duše čovečije, iz unutrašnjeg rata sa Bogom i samim sobom. To je satana i hteo. To je i učinio sa prvim čovekom i produžio činiti kroz svu istoriju ovečanstva, buneći ljude protiv nebeske logike, protiv Boga. Hristos je došao da povrati mir među Bogom i čovekom, kao i među čovekom i čovekom, međusobno. On je doneo mir koji prevazilazi svaki razum. I ljudi su gledali u lice Njegovo i osećali mir u dušama svojim.
    Neće se radovati i veseliti, niti imati plate na nebesima:
- Ko je sa nekim u svađi
- Ko raspaljuje svađu i ne miri zavađene
- Ko voli zavađanja i prepirke
- Ko narušava svoj ili tuđi duševni mir

'Blago prognanima pravde radi, jer je njihovo carstvo Božije' - Ovaj svet je postao bojište pravde i nepravde. Pravi su pobednici oni koji su progonjeni pravde radi. To će se obelodaniti posle Suda Božijeg, kada će nepravednici biti bačeni u pakao, a pravdeni uvenčani večnom slavom i životom u Carstvu nebesnom.
    Neće se radovati i veseliti, niti imati plate na nebesima:
- Ko ne voli pobožnost i pravdu da je za nju spreman i postradati
- Ko se boji ismejavanje što ljubi Boga i svetu Crkvu i što se stara za spasenje svoje duše.
- Ko je malodušan i pristaje sa onima koji bogohulno ismejavanju.

'Blago vama, ako vas sramote i progone i reknu na vas svaku zlu reč lažući mene radi' - Sramotiće vas satana, nosilac svake sramote, progoniće vas on, prognati sa nebesa. Zlu reč reći će za vas ona jkoji nema dobre reči uopšte. Lagaže na vas otac svake laži. Sve će on to vama činiti zbog mene, preko svojih demona ili podemonjenih ljudi. Jer njegova je mržnja prema meni ravna strahu od mene. Ali, vi se ne bojte, nego pokorite se Bogu, a protivite se đavolu i on će pobeći od vas!
    Neće se radovati i veseliti, niti imati plate na nebesima:
- Ko ne ljubi Hrista spasitelja, koji je smrću svojom izbavio čoveka od večne smrti i propasti
- Ko se ne upravlja i ne živi po Hristovoj nauci
- Ko nema jake ljubavi prema Gospodu Isusu hristu, kakvu su imali svetitelji i mučenici njegovi
- Ko se ne bori sa svojim strastima iz ljubavi prema Gospodu Isusu

'Radujte se i veselite se, jer je mnoga plata vaša na nebesima' - Tako je dragocen pred Bogom svaki uzdah i svaka suza i svaka kap krvi pravednika, da to zemlja ne može nikakvim svojim blagom platiti. To samo nebo može platiti, ne jednom platom nego 'Mnogom' plato, mnogostrukom i raznoobraznom, a to su radost i veselje i život večni. Tako Isus dade prvenstvo Nebu nad Zemljom i Carstvu nebeskom nad Carstvom zemaljskim. Napuni život ljudski smislom i silom i radošću. Uzvisi do nedoglednih visina sve ono što beše poniženo i prezreno. Povratiti na snagu zaboravljenu nebesku logiku, da bi ljudi umovali umom Božijim, a ne više umom demonskim.
    I dokle On govoraše na otvorenom zelenom polju, hiljade duiša gledaše ga netremice i slušaše ga pbez predaha. I diviše se narod nauci Njegovoj, jer osećaše da to govori Čovekoljubac i Narodoljubac. Amin!    Protojerej B.Grujičić¦ Klik Gore na Sliku - Prikaz; ¦ Ponovni Klik - Brisanje

Pravoslavlje i ReligijaPravoslavlje i Religija - Ostali Tekstovi
Ponuda TemaPogledajte i ostale super zanimljive rubrike na sajtu
Vic Ovog Dana
Verovali ili ne
Jeste li znali ovo?
Ludi svet
MoLitva dana
Testiranje Refleksa
Mesec i Njegove Mene
Testirajte Reflekse