Naslovni baner
Home Dugme
Meni
Novo na sajtu
Omiljeno na sajtu

Demoni u Belim Mantilima

   Gde je god Svetska zdravstvena organizacija sprovela program vakcinacije protiv malih boginja - pojavila se SIDA. Ko, kako i zašto je stvorio ovaj smrtonosni virus i koja čuvena imena politike i nauke imaju svoje prste u ovom zločinu?

Osmeh gore Osmeh na lice:  
   Smrtonosne zarazne bolesti haraju danas kao nikad do sad. Još se nismo ni smirili od svinjskog gripa, a već se najavljuje kozji grip i ko zna šta nas još sve čeka.
Kad se tome dodaju od ranije - kravlje ludilo, ptičiji grip i sida, onda mnoga pitanja naviru na površinu. Gde su bili ovi virusi pre sto godina, kako baš sada da nastaju 'prirodno' svi odjedared? Jedino što je sigurno, to je da određene farmaceutske industrije cvetaju...
    Izazivač side je virus humane imunodeficijencije - HIV, koji pripada porodici retrovirusa. Ovo praktično znači da virus postaje deo čovekovog genetskog materijala, zauvek ugrađen u hromozome. Bolest je smrtonosna jer direktno napada imunološki sistem, a leka još nema. Barem ne za običan narod!
   Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, više od 25 miliona ljudi u svetu inficirano je opakim virusom, preko osam miliona je obolelo, a gotovo šest miliona je umrlo! Više od tri petine inficiranih registrovano je u Africi (najveći eksperimentalni poligon na svetu), a jedna petina u Aziji. Ostatak otpada na Evropu i Ameriku. Tokom jednog dana, oko 8.000 ljudi širom sveta inficira se HIV virusom. Od toga 1.000 dece mlađe od 15 godina. Ovde treba dodati i procenu Svetske zdravstvene organizacije da će vrlo brzo biti 40 miliona inficiranih ljudi u svetu!
     Uprkos neprestanom poricanju zvaničnika američkog Ministarstva odbrane, svet uzbuđuju tvrdnje pojedinih naučnika da sidu izaziva virus stvoren genetskim inženjeringom, namerno pušten iz laboratorije da zbriše homoseksualce i sve druge rase osim belaca u SAD i smanji gladnu populaciju u zemljama Trećeg sveta.
    Posredni dokazi nagoveštavaju da je epidemija započela otpreilike u isto vreme kada i zvanični programi vakcinacija SAD i Svetske zdravstvene organizacije i verovatnom kontaminacijom banaka krvi. Dr. D.M.Mekartur, tada zamenik direktora za istraživanje i tehnologiju pri Ministarstvu odbrane SAD, pojavio se 6. juna 1969. na saslušanju pred kongresnim podkomitetom, zahtevajući od Kongresa da finansira projekat stvaranja sintetičkog biološkog agensa protiv kojeg ljudi još nisu razvili prirodni imunitet. U Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu javnosti je dostupan kompletan tekst zahteva ovog 'doktora dobročinitelja'.
    U obrazloženju svog zahteva, Makartur kaže: 'Molekularna biologija je oblast koja se razvija izuzetno brzo i eminentni biolozi veruju da će za pet do deset godina biti moguće da se stvori sintetički biološki agens, agens koji ne postoji prirodno i protiv kojeg čovek nije razvio prirodni imunitet - novi infektivni mikroorganizam koji se može u određenim važnim aspektima razlikovati od bilo kog drugog poznatog organizma - izazivača bolesti.
    Najvažnije je da će takav virus biti otporan na imunološke i terapijske procese od kojih zavisimo i na kojima zasnivamo svoju relativnu slobodu od infektivnih bolesti. Istraživački program koji će se pozabaviti mogućnošću kreiranja takvog mikroorganizma može biti završen za približno pet do deset godina. Za kompletno istraživanje potrebno je 10 miliona dolara'.
   Novčana sredstva su odobrena, a AIDS se prvi put pojavio deset godina kasnije, sa baš onakvim karakteristikama kakve su spomenute u zahtevu.
    Svetska zdravstvena organizacija je 1972. godine u svom Biltenu pod brojem 47. iznela sličan predlog, gde se kaže: 'Treba pokušati da se utvrdi mogu li virusi zapravo da selektivnim efektima deluju na imunološke funkcije organizma uticajem na funkcije T ćelija kao suprotnost funkcijama B ćelija. Treba tragati i za mogućnošću da imunološki odgovor na virus po sebi može biti oslabljen ukoliko infektivni virus napadne, manje ili više selektivno, ćelije koje reaguju na viralne antigene'. Ovo je klinički opis funkcije virusa AIDS.
   Opseg AIDs infekcije u Africi poklapa se u potpunosti sa lokacijama na kojima je Svetska zdravstvena organizacija sprovela program vakcinacije protiv malih boginja sredinom 70-tih godina. Oko 14.000 Haićana takođe je vakcinisano tokom te kampanje - obzirom i na skori katastrofalni zemljotres na Haitiju, izgleda da su i oni, pored Afrike, omiljeni eksperimentalni poligon svetskih zlotvora.
   AIDS se pre svega razlikuje po svom etno-selektivnom virusu. Procenat infekcije je dva puta veći među crncima, latinoamerikancima i američkim domorocima, nego među belcima, sa smrtnošću koja dolazi dva-tri puta brže. Preko 80 odsto dece sa AIDS-om i 90 odsto novorođenčadi pripada toj manjini.
    'Etničko oružje' koje će direktno pogađati određene rasne grupacije bilo je dugoročni cilj programa biološkog oružja armije SAD - tvrdili su još 1982. godine Robert Haris i Džeremi Paksmen, autori knjige 'Viša forma ubistva: tajna priča o hemijskom i biološkom oružju'. Prema nekim izvorima, troškovi današnje američke administracije za istraživanje biološkog oružja, uvećani su za nenormalnih 500 odsto, prvenstveno u oblasti genetskog inženjeringa mikroorganizama - izazivača novih bolesti.

PO SVAKU CENU DO APSOLUTNO ČISTE RASE
   
    'Otkriće' visrusa AIDS-a najavio je 1984. godine dr Robert Galo sa Nacionalnog instituta za rak u Fort Detriku, u Merilendu, centru vojnih istraživanja i proizvodnje biološkog oružja. Dr Robert Galo je pokupio sva priznanja za otkriće virusa AIDS, tvrdeći da on najverovatnije potiče od sličnog virusa otkrivenog kod afričkih majmuna koji je spontano mutirao i prirodno preskočio vrste !!!??
    Prema jednoj treoriji, virus AIDS izgleda da i deluje kao hibrid virusa goveđe leukemije i virusa koji kod ovaca izaziva truljenje mozga, razmoženih u kulturi ljudskih ćelija. Da je bilo moguće da se takav monstruozni virus pojavi prirodno, to bi se dogodilo vekovima ranije i desetkovalo bi čovečanstvo još u dalekoj prošlosti.
     Studija o vakcini protiv hepatitisa B iz 1978. izgleda da je bila inicijalno sredstvo za ubacivanje infekcije u Njujork. Test protokol je zahtevao samo vakcinaciju samo poligamnih muškaraca. Homoseksualci su dobili jednu vrstu vakcina, a heteroseksualci drugu. Najmanje 25-50 odsto prvih prijavljenih slučajeva AIDS-a u Njujorku 1981. godine primilo je test vakcinu protiv hepatitisa B 1978. Do 1984. godine, kod 64 odsto muškaraca koji su primili ovu vakcinu pojavili su se semptomi side.
    Prema zvaničnim podacima, epidemiološki 'dokazi' ukazuju da se HTLV-3 virus, lokalizovan u centralnoj Africi, proširio na Haitiju krajem 70-tih. Početkom 80-tih godina virus je stigao u SAD i Evropu. Zvanično, Centar za kontrolu bolesti u Atalanti identifikovao je prvi slučaj side 1981. godine.
    Međutim, epidemija je bukvalno eksplodirala u tri američka grada poznata po 'organizovanim homoseksualnim komunama', pre nego što je bolest prijavljena bilo gde drugde, uključujući Haiti i Afriku, tako da je epidemiološki nemoguće za bilo koju od ovih zemalja da bude mesto postanka i polazna tačka širenja infekcija u Americi.
    Pre nego što se u potpunosti odbaci mogućnost da bi proizvodni pogoni američke armije bili uključeni u genocid, treba imati na umu da je stotine nacističkih naučnika prebačeno u SAD i dobilo ključne pozicije u vojnoj istraživačkoj službi i etablišmentu posle Drugog svetskog rata (operacija 'PAPERCLIP' - SPAJALICA), kada su SAD odlučile da komunizam bace na kolena po bilo koju cenu i ojačale vojnu kontrolu nad ekonomskom i spoljnom politikom. Nema dokaza da su se nacisti odrekli svojih genocidnim ciljeva o čistoj rasi samo zato što su promenili domovinu. S obzirom na njihov 'mentalni sklop', svoje genocidne ciljeve nikada nisu napuštali.

STROGO ZABRANJENA ISTINA
   
    Prva javna optužba da je sida biološko oružje objavljena je u indijskom časopisu 'Patriot', 4. jula 1984. Pitanje je kada bi se završila istraga ovog lista i kojim pravcem bi krenula, da se nisu dogodile dve velike katastrofe koje su pažnju javnosti usmerile na sasvim drugu stranu: ubistvo Indire Gandi 31. oktobra i eksplozija u Bopalu, 'slučajni' incident u kojem je 3.decembra poginulo nekoliko hiljada i ranjeno preko 200.000 ljudi.
    Ovo je inače jedna od omiljenih 'operacija' svih vrsta vlasti bilo gde u svetu - kada neko počne da vas pritiska za po vas neugodne stvari i cela javnost gleda u vas, jednostavno 'slučajno' dođe do nekog događaja koji će potpuno okrenuti pogled javnosti na tu drugu stranu !
    Sovjetska štampa prenela je priču iz 'Patriota' u oktobru 1985, olakšavajući autoritetima Ministarstva odbrane SAD da odbace optužbe kao 'sovjetsku propagandu'. Varijacija na teoriju o AIDS-u kao biološkom oružju popularna je i u krajnje desničarskim publikacijama, ali oni tvrde da su AIDS razvili sovjetski naučnici kao sredstvo borbe protiv Amerikanaca. Očigledan problem ove teorije je činjenica da bi žrtve sovjetskog biološkog napada bili antikomunisti, a ne manjine i homoseksualci koji su obično, levičarski orijentisani.
    Očigledno, homoseksualci su bili inicijalna meta u SAD, ne samo zato što su njihove ljubavne navike pomogle brzom širenju bolesti, već i zbog toga što se pravilno pretpostavljalo da će mali broj heteroseksualaca posvetiti pažnju tom problemu. Takođe, žig i ljaga o 'bolesti homoseksualaca' sukobiće se i umešati u racionalne diskusije o poreklu AIDS-a.
    Intrigantan je i način sintetizovanja virusa AIDS-a, masovne proizvodnje, širenja i ubacivanja u program vakcinacije. Međutim, poznata je činjenica da su još početkom 60-tih godina američki naučnici započeli obiman projekat u Indiji, čiji je krajnji cilj bio stvaranje genetske mape naroda. Mape, po kojoj bi veoma lako bilo ustanoviti genetske sličnosti i razlike etničkih grupa.
    Zanimljiva je činjenica da je knjigu 'Zbog čega nikada nećemo dobiti rat protiv AIDS-a' od autora Brajana Elisona i Pitera Dusberga - zabranio Federalni sud. Zašto bi to uradio? Jednostavno zato, što ova knjiga otkriva istinu koja se krije iza čitavog niza prevara vezanih za HIV virus i epidemiju AIDS-a i ogromne industrije koja je izrasla oko toga. (Pogledajte temu: SVINJSKA GRIPA I NJENA STRAVIČNA VAKCINA).
    Krajem 1986. godine, Evropom, a naročito Nemačkom, kružile su uznemiravajuće priče da je AIDS virus rezultat kombinacije višna virusa koji izaziva fatalnu bolest ovaca ali ne utiče na ljude, i HTVL-1 virusa, virusa ljudske leukemije koja inficira ljudske ćelije ali retko sa fatalnim ishodom. Profesor Jakob Segal, autor ove teorije koja je objavljena 1987. godine u knjizi 'AIDS, virus iz genetske laboratorije', strukturalnom analizom, uz korišćenje genetskih mapa, dokazuje da je HIV sličniji višna virusu nego ostalim retrovirusima.
    Po njemu: 'Ova sličnost ne može se objasniti prirodnim procesom mutacije i evolucije. To jedino može biti rezultat kombinacije dva virusa'. On i napominje da su sumptomi AIDS-a konzistentni komplementarnih efektima druga dva virusa. Kod pacijenata sa AIDS-om koji ne umru od posledica imunodificijencije, javljaju se istovetna oštećenja mozga, pluća, creva i bubrega kao i kod ovce zaražene višna virusom. Kombinovanje višna virusa i HTLV-1 dozvolilo bi novom virusu da uđe ne samo u makrofage (krupne ćelije koje mogu da gutaju čestice) unutrašnjih organa čoveka, već i u T4 limfocite i tako izazove slabljenje imuniteta - što se tačno manifestuje prilikom AIDS infekcije.  
    Teoriju o poreklu virusa iz Afrike odbacio je veći deo istraživača. Čak i da je takav razvoj prirodne mutacije bio moguć, to ne objašnjava iznenadnu epidemiju početkom 80-tih, s obzirom na činjenicu da majmuni i ljudi žive zajedno u Africi, takoreći od početka civilizacije.Kako kaže profesor Jakob Segal: 'Ne postoje čvrsti dokazi o postojanju AIDS-a u Africi pre 1983. godine, a najraniji slučaj bolesti zabeležen je u Njujorku 1979. godine'. Naravno, njegovu teoriju naučni časopisi odbili su da objave.
    Profesor Segal, takođe, tvrdi da je virus bilo moguće stvoriti još 1977. zahvaljujući tadašnjoj tehnologiji genetske manipulacije, iako je to bio dugotrajan proces koji je trajao šest meseci. Kako je višna virus bio već poznat, problem se sastojao u pronalaženju ljudskog retrovirusa koji će biti osposobljen da inficira ljude. Dr Robert Galo je, po Segalu, uspeo da izoluje takav virus (HTLV-1) do 1975. godine.
    Te iste godine, odeljenje za viruse u Fort Detriku u Merilendu preimenovano je u Istraživački centar za rak Frederik i stavljeno pod superviziju Nacionalnog instituta za rak - poslodavca dr Roberta Gala. U laboratoriji P4 Fort Detrika, stvoren je virus AIDS-a između jeseni 1977. i proleća 1978. godine. Šest meseci je upravo period neophodan da se od višna virusa i HTLV-1, sa tadašnjom tehnikom i tehnologijom, stvori novi virus.
   Novi virus je zatim testiran na osuđenicima-dobrovoljcima, kojima je posle eksperimenta obećano ikidanje zatvorske kazne. Kako se posle šest meseci nisu ispoljili simptomi, zatvorenici su pušteni na slobodu. Neki od njih bili su homoseksualni, koji su otišli u Njujork, gde je bolest prvi put otkrivena 1979. godine.
    Međutim, istraživači nisu računali da će stvoriti bolest sa tako dugim periodom inkubacije. Da su svoje zamorce zadržali na posmatranju malo duže, otkrili bi bolest i bili u stanju da je drže pod kontrolom. Drugim rečima, profesor Segal tvrdi da je do epidemije u Njujorku došlo slučajno i da je AIDS rezultat istraživanja biološkog programa koji je izmakao kontroli.
    U intervjuu nemačkim novinama, 18. aprila 1987. dr Galo opisuje Segalovu teoriju kao propagandu KGB-a. Segal, koji je inače ruskog porekla - litvanski Jevrejin, tada je bio penzionisani profesor biologije na Hambolt univerzitetu u Istočnom Berlinu, gde je predavao od 1953. godine. Imao je 78 godina i sasvim izvesno bio suviše star da bi se bavio propagandom.
    Dr Jakov Segal je 190. godine napisao novu knjigu, u kojoj mnogo detaljnije razvija svoju teoriju, a naslo knjig sve govori - 'Trag vodi u Pentagon'. Dr Leonard Horovic sa univerziteta Harvard tvrdi da je HIV virus 'rezultat biološkog ratnog programa koji su stvorili naučnici Nacionalnog centra za istraživanje raka pod maskom specijalnog kancer virus programa - SCVP, koji finansira federalna vlada. Dr Horovic, međunarodno poznati stručnjak za biheviorističku nauku i predsednik neprofitabilne obrazovne korporacije, autor deset knjiga i više od 80 naučnih radova, iznosi provokativne dokaze da je širenje side rezultat upravo ovog programa. Knjiga koju je napisao predstavlja prvo dublje istraživanje porekla HIV virusa i ebole. Tvrdnje da su ovi virusi 'koji su se tek pojavili' prirodno evoluirali i tada napali vrste od majmuna do čoveka, zvuče uglavnom neosnovano u svetlu dokaza prikupljenih u ovom izuzetnom tekstu. Pritom se veoma ubedljivo razmatra mogućnost da je reč o laboratorijskim kreacijama, slučajno ili namerno proširenim putem zaraznog hepatitisa i vakcine protiv malih boginja u SAD i Africi - kako su brojni autoriteti i ranije tvrdili.
    Horovic je pronašao dokaze o postojanju brojnih istraživačkih studija koje su se bavile proučavanjem viralne vakcinacije, sprovođene istovremeno u Njujorku i centralnoj Africi od strane uskog kruga virusologa koji su radili za velikog vojno-medicinskog kontraktora pod pokroviteljstvom Nacionalnog instituta za rak i Svetske zdravstvene organizacije. U čitav projekat direktno je bio uključen i dr Robert Galo, koji je 1987. 'otkrio' virus AIDS-a.
    Zastrašujući podaci dokazuju da su tokom 60-tih i 70-tih godina američki naučnici sa Nacionalnog instituta za istraživanje raka, u okviru programa 'biološkog rasnog oružja' razvili brojne viruse za pustošenje ljudskog imunološkog sistema i eksperimentisali da asortimanom antidot vakcina tobože za 'odbranu' od raka i njegovu prevenciju.
    Horovic tvrdi da je CIA aktivirala, a američka spoljna politika inicirala i sprovela inicijativu širenja AIDS virusa stvorenog genetskim inženjeringom u centralnoj Africi, kao odgovor na navodne pretnje od komunizma, crnog nacionalizma i brzo rastuće populacije Trećeg sveta.
    Značajne uloge u ovoj horor priči pripale su savetniku za nacionalnu bezbednost Henriju Kisindžeru, sekretarima Ministarstva zdravlja i obrazovanja Frenku Karlučiju Junioru o Džozefu Kalifanu, predsednicima Ričardu Niksonu i Džeraldu Fordu i ekonomskim uglednicima Nelsonu i Lorensu Rokfeleru.
    Potraga za poreklom side otkriva šokantne činjenice o vojnoindustrijskom genocidnom biološkom ratnom programu CIA i američke vlade. Henri Kisindžer, tada 23-godišnji oficir američke obaveštajne službe, 1948. godine regrutovao je nacističke prebege, koji su zatim dobili vrhunske pozicije u američkoj vojci, vazduhoplovnoj industriji, biološkoj nauci i medicini. Trebali su samo da nastave svoja istraživanja i projekte koje su započeli u Nemačkoj za vreme Drugog svetskog rata.
    Dvadeset godina kasnije, Kisindžer napušta mesto na prestižnom Harvard univerzitetu i daje ostavku na unosnu poziciju atašea za spoljnu politiku Nelsona Rokfelera, da bi postao najbliži savetnik predsednika Niksona i deirektor Odbora za nacionalnu sigurnost. Tragajući za alternativama taktičkom nuklearnom oružju, paranoidni i egomanijakalni Kisindžer naredio je vojnom rukovodstvu da traži od Kongresa 10 miliona dolara za razvoj i testiranje virusa sličnih AIDS-u. Za tačno deset godina, epidemije AIDS-a i EBOLE su eksplodirale, i to 'sasvim slučajno' u regionu centralne Afrike, koja je bila opustošena i rastrgana tajnim operacijama CIA-e koje je takođe naredio Kisindžer.
    Šokantni dokazi svedoče da je lično dr Robert Galo rukovodio tajnim projektom 'MKNAOMI' za potrebe CIA i bio debelo plaćen da stvori i testira viruse slične AIDS-u još 1970. godine. Dr Leonard Horovic prati inkriminišuću liniju koja povezuje Kisindžera, dr Gala, čitavu mrežu naučnika i najveće farmaceutske kompanije sa rukovodstvima CIA, NATO i OTRAG - zapadnonemačke kompanije iz Zaira koja tesno sarađuje sa preživelim nacistima.
    Ta linija ide sve do Liton industrije - vodećeg vojnog kontraktora u SAD, a razultira pravim genocidom nad ljudima širom sveta, a posebno prema cenim Afrikancima, američkim homoseksualcima i latinoamerikancima.
    Epidemiju svinjskog gripa smo preživeli, ili bolje reći, preživeli smo pokušaj vakcinacije koji su nam pokušali nametnuti njihovim lažima. Šta se sprema u budućnosti, preostaje nam da čekamo, ali i da budemo totalno obazrivi kada su u pitanju humanitarne akcije Svetske zdravstvene organizacije.¦ Klik Gore na Sliku - Prikaz; ¦ Ponovni Klik - Brisanje

Novi Svetski PoredakNovi Svetski Poredak - Ostali Tekstovi
Ponuda TemaPogledajte i ostale super zanimljive rubrike na sajtu
Vic Ovog Dana
Verovali ili ne
Jeste li znali ovo?
Ludi svet
MoLitva dana
Testiranje Refleksa
Mesec i Njegove Mene
Testirajte Reflekse