Naslovni baner
Home Dugme
Meni
Novo na sajtu
Kratke Vesti
Omiljeno na sajtu
Kratke Vesti Evropa
Kratke Vesti Balkan
Kratke Vesti Sport

Dejan Lučić o Vladarima Sveta


Znanje je moć samo ako je sakriveno. Obznanjeno znanje je gubitak moći.

   Dejan Lučić je misteriozna figura na geopolitičkoj sceni Balkana! Ono što može da se dozna iz tajnih arhiva, je da je on jedan od potomaka ili rođak vojvode Milenka Stojkovića, koji za sada nije na haškoj optužnici, zbog zverskog ubijanja dahija na Adi Huji, zatim da mu je prababa Ilka Marković, monstruozni atentator na kralja Milana Obrenovića, zatim da mu je deda Rajko Lučić jedan od učesnika puča 27. marta 1941. godine, a da mu je deda dr Miloš Đorić, bio jedan od prvih novinara Politike i da je bio mason...
    Ko je u stvari Dejan Lučić – čovek koji otkriva tajne koje znaju samo vladari iz senke! Nije teško biti zbunjen, Lučić je enigma i za obaveštajne službe. Šta Dejan Lučić kaže o današnjem svetu?

Osmeh gore Osmeh na lice:  
    Da budemo jasni, na jednoj strani imamo zemlje koje gospodare morem i one se u geopolitici nazivaju 'talasokratija'.
    Njihov protivnik su zemlje koje gospodare kopnom, 'telulokratija', ali bi lepše srpski zvučala kovanica 'teraro-kratija'. U istoriji, gospodari mora su bile države sa razvijenom mornaricom kao što su Atina, Rim, Fenikija, Kartagina, Venecija, Đenova... U moderno vreme to postaje Britanija i njena bivša kolonija SAD! Kopnene sile su delimično Francuska, Nemačka, Rusija, Kina, Indija i Iran, Egipat... Sukob između 'talasokratije' i 'teraro-kratije' traje oduvek! Naša zemlje nalazi se na putu i jednima i drugima. Žiža svih je Carigrad! 'Talasokratija' želi da Rusija ostane kontinentalna i da ne otvori svoj prolaz kroz Bosfor. Zbog toga su Francuzi i Britanci ali i Nemci podržavali Tursku kao 'čep' za Rusiju. Neprijatelji Turske, bili su neprijatelji ovih zapadnih sila.
    Srbija i ceo Balkan tretirani su kao saveznici Rusije, zbog pravoslavlja. Srbija kao samosvesna i buntovnička zemlja, koja kroz istoriju ne želi da bude vazal, morala je uvek da bude tretirana kao nosilac virusa 'Slobode'. 'Talasokratija' zato želi da razbije Srbiju i da je oslabi kako ne bi bila stožer ujedinjenja. U isto vreme, za nosioce moći, još veća mora je centralna sila Evrope - Nemačka. Zbog toga kroz istoriju, 'talasokratija' povremeno jača i slabi Nemačku i Srbiju, prema svojim potrebama i ciljevima. U isto vreme preko agenata od uticaja, to jest, političara, izazivaju se ratovi i revolucije koje stvaraju mogućnost većeg kreiranja istorije, granica kao i ekonomske dominacije.
    Pitate se ko se krije iza 'talasokratije'? Ko upravlja Britanijom i SAD, iz pozadine? Danas je svakom iole politički pismenijem jasno da zemljama ne vladaju političari već 'vaninstitucionalni centri moći', ja ih nazivam 'vladari iz senke'. Kada se pita ko vlada svetom, narod će odgovoriti glasno da su to masoni. Ali to je samo delimično tačno, odgovor je sakriven u mnogo više tajnih organizacija. Baciću svetlost na tu nevidljivu hijerarhiju moći. Na vrhu te piramide je 'Rojal tribunal', koji čini britanska kruna, Rotšild i Rokfeler, bez obzira ko je kada aktuelan. Sada je to kraljica Elizabeta, Jakob Rotšild i Dejvid Rokfeler. Ispod 'Rojal tribunala' je 'Savet 13', koji čine glavešine 13 'jevrejskih plemena' od kojih su 12 tako-reći jevrejska, a ono trinaesto je pleme Hazara, koje je primilo jevrejsku veru, a u suštini su tursko-mongolski narod.
    Hazari su narod o kome je pisao i naš Milorad Pavić, koji je u svom romanu objasnio da su oni nestali. Ali to, jednostavno nije tačno. Tačno je da su Hazari imali državu između Crnog i Kaspijskog mora, sve do severa, a dole na jugu do Irana, i tada se tamo nalazila jedna država koja se zvala Albanija. Albanci su odatle dovedeni i nije tačno da su Albanci Iliri koji su bili predstavnici Balkana. Hazari su trgovali sa Vizantijom i arapskim kalifatom i bili su mnogobošci, ali su u jednom trenutku odlučili da postanu monoteisti.
    Ako bi se opredelili za hrišćanstvo zamerili bi se muslimanima, ako bi se opredelili za islam zamerili bi se hrišćanima, zato su se opredelili za treću veru koju poštuju i jedni i drugi a to je judaizam. Tada su neke Jevreje već proganjali, pa su oni kod njih dolazili i tako su Hazari postepeno primali judaizam, koji je prvo ušao u plemstvo a onda i u narod.
    To je ipak dva veka te vere, a ne kao ovi naši Crnogorci koji su sada poverovali da nisu više Srbi i da su neka druga nacija. Muslimani su prvo bili Srbi muslimanske veroispovesti, pa su onda bili Muslimani, a sada su Bošnjaci, tako da su za pola veka promenili nekoliko nacionalnosti. U X veku država Hazara je razorena od strane kijevskog kneza Vladimira pa su se Hazari tada rasuli po celoj Rusiji. Zato u Rusiji od tog veka pa do dana današnjeg ima toliko 'Jevreja'. Hazare, 'pravi' Jevreji nazivaju Aškenazima a sebe Sefardima. Te dve grupacije se ne trpe mnogo, podeljene su im i sinagoge, ali zajedno rade na stvaranju jedinstvenog cilja-globalna dominacija uz upotrebu tajnih društava, a ta društva su upravljači državama, a države su objedinjene ekonomskim i vojnim savezima.
    Kada je u pitanju svetska vlada, ispod 'Saveta 13' nalazi se 'Savet 33' koji je sastavljen od predstavnika 'Saveta 13'+ 'Sionski priorat'. To je organizacija koja okuplja glavešine 'plemenite krvi'. Ispod njih je 'Komitet 300' i to je vrsta Parlamenta najuticajnijih ljudi na Planeti. Prema tome, 'Komitet 300' je u podeli vlasti neka vrsta Parlamenta, a 'Bilderberg' je ministarstvo za Evropu i Ameriku dok je 'Trilateralna komisija' zadužena za Evropu, Ameriku i Aziju. Cilj je obezbeđivanje dominacije skrivenih upravljača sa vrha piramide. Metod je upravljanje poslom sa novcem. Krediti, otvorenost i zatvorenost tržišta su oružje tih centara moći. Tamo gde se pojavi neposlušnost lansiraju se ratovi, terorizam, bolesti, zemljotresi...
    Ratovi kroz istoriju nisu bili slučajnost. Poznato je da je uvek iza njih stajao ekonomski momenat. kada to znamo lako nam je da shvatimo motivisanost 'investitora' i 'izvođača radova'. Mega-bankari daju ideju i novac, intelektualci oblikuju ideologiju a 'narodne vođe' - zapravo agenti od uticaja sve to sprovode u praksu.
    Ista formula sprovodi se i kod opozicije ovoj nameri. Jedne pujdaju na druge, a uskraćivanjem pomoći jednoj strani određuje se pobednik. Karl Marks, koji je takođe bio Hazar, ovakvo stanje je definisao formulom: teza - antiteza = sinteza. Isti mega-bankari stoje i iza komunizma i iza nacional-socijalizma i iza 'demokratija' zapada u XX veku.
    Iza terorizma islamista od krajnjeg istoka Planete do SAD stoje prsti CIA-e i MI-6, Al-Kaide, Hezbolaha, UČK, čečenskih terorista... svi su oni na linku obaveštajnih službi koji su globalni kovači nasilja. Regionalni kooperant im je izraelski MOSAD. Iza svega toga stoje mega-bankari koji su Aškenazi (Hazari) iz SAD, Britanije i Francuske. Kada se pita gde su u svemu tome masoni, odgovor je jednostavan, svi bitni ljudi su masoni ili članovi nekih viteških redova.
    Ako ste mislili da ne postoje prevarili ste se. Masoni su takođe podeljeni, na borce za slobodu svoga naroda, u okviru hijerarhije moći, i na one koji su slepi poslušnici centara moći iz inostranstva. Budimo precizni. 'Talasokratija' želi da dominira Planetom. A kontinentalne sile žele da to zaustave. Rat se vodi unutar tajnih loža, bitka za slobodu je unutar-masonska borba. To je isto kao što se u jednopartijskom sistemu sve završava pre Kongresa. Tako je i u okviru masonerije. Masonerija je svetska partija u kojoj postoje frakcije.
    Kao što sve partije na Zapadu vode političari koji su sve sami Hazari (Aškenazi) ili su dominantni u okruženju onih političara koji nisu Hazari, tako i zapadnu masoneriju vode-isti. Sve je to počelo od Hazara Adama Vajshaupta koji je stvorio 'iluminate' (prosvetljene) i to 1. maja 1776. godine. Ta organizacija je preuzela svetsku masoneriju sa slobodarskom retorikom i čvrstom organizacijom. Iluminati su paraziti masonerije kao što je u vreme Slobodana Miloševića JUL bio parazit SPS-a i tako ga potčinio bez želje da potpuno bude na otvorenoj sceni.
    I u geopolitici i u politici sve je prevara. Pozadina svega je želja za novcem i silom i to ne želja za običnom moći, već globalnom, svetskom moći. Vladari iz senke su konstanta u tome i tu nema ništa novo. Jevreji i Hazari su esencija te priče. Njihova istorija je priča o moći i mudrosti. Talmud je njihova ideologija, izvorište vekovnog znanja. Rabini su instruktori i učitelji Sefardima i Aškenazima. Ono što je komandos među običnim vojnicima to je Jevrejin među drugim vernicima. Talmud je priručnik dolaženja do moći, ali onaj koji se nalazi u prodaji je sažetak NEBITNOG. Holandski finansijeri stoje iza Kromvela koji vrši prevrat u Britaniji i omogućava da se u ovu zemlju vrate 'Jevreji'. Znate li ko su holandski finansijeri? Naravno Sefardi i Aškenazi.
    Kada je u pitanju istorija Aškenaza (Hazara), treba reći da, kada je u X veku njihova država uništena od hrišćana oni se šire po Rusiji, a zatim idu na zapad, prema Poljskoj, Nemačkoj, Francuskoj i Britaniji. Vrlo brzo oni postaju stub finansija tih država i, naravno, smatrani su lopovima i parazitima koji šire korupciju. Kleveta, zar ne? Sefardi i Aškenazi su istovremeno nosioci liberalizma u tim zemljama, novih ideja, pokretači 'slobodne' štampe, oni su tvorci sindikalnog udruživanja radnika, oni su mislioci, filozofi, ideolozi, pisci, naučnici, lekari, sudije, advokati... Oni su bitak svake države. Zovu ih 'Jevrejima', a oni su Sefardi (mediteranski tip) i Aškenazi (Hazari). Njihova superiornost smeta narodima domaćinima, to izaziva svuda tzv. antisemitizam, jer su Jevreji navodno Semiti. A to je velika zabluda i neistina. Aškenazi su tursko - mongolski narod Hazara i oni čine oko 90 odsto od ukupnog broja 'Jevreja' u svetu, kojih je od 13 do 15 miliona. Po tome bi 10 do 15 odsto Sefarda trebalo da budu Semiti. Međutim, među njima veliku većinu čine narodi ne semitskog porekla koji su samo primili 'jevrejsku' veru. Voleo bih kada bi svako pročitao knjige 'Balkan i Balkanci', zatim Jovana Cvijića i njegovo delo 'Balkansko poluostrvo' tako bi saznali jednu veliku tajnu koja se krija od nas Srba. Ta istina je neoboriva činjenica da smo mi narod koji je autohton na svom tlu i da nismo došli sa istoka. To ne znači da nije bilo migracija na sever i jug. Južno kretanje posledica je zahlađenja u davnoj prošlosti, a kretanje na sever, bilo je povlačenje pred genocidom Rimljana.
    Srbi se prostiru od Severnog mora do Egipta, a na istok dokle je logično. Reč Sibir izvedena je od reči sirbija, serbija, srbija... Vratimo se na osovinu zla, Hazare Jakoba i Edmunda Rotšilda. Jakob stoji iza secesije Kosmeta i Crne Gore. A Edmund iza proterivanje Srba iz Hrvatske i secesije Vojvodine. Združeno su delovali u Bosni i Hercegovini i tokom agresije SAD i Evrope na Srbiju 1999. godine. Braća Rotšild, ili kako neki kažu Ročild, su esencija zla u svetu. Jakob stoluje u Londonu i on je iza hazarskog lobija koji vlada Britanijom i Amerikom, a Edmund je u Parizu i on je iza projekta 'komunističke' Evropske unije.
    Rotšildi su tvorci ateističke 'Oktobarske revoluvije', SSSR-a, Hitlera... Talmudizam nakalemljen na pravoslavlje dao je komunizam. talmudizam nakalemljen na katolicizam dao je ateizam, naciste i Evropsku uniju. SSSR i Evropska unija su dva projekta vladara iz senke. Crvena zastava sa Kremlja prenesena je u Brisel. Obe države su totalitarne, s tim, što je diktatura u drugoj stilizovana i upakovana u demokratiju. Da li će oni odgovarati za podsticanje zločina po komandnoj odgovornosti i da li će odgovarati zbog zločinačkog udruživanja? Naravno da neće, jer oni su vrh imperije 'kraljevstva Hazara' koje vlada svetom. Predstoji veliki sukob Amerike i muslimana.
    Kada je u pitanju Rokfeler, on je izmišljen kako bi se stvorio privid ravnoteže. Rokfelerovi su korektori grešaka Rotšilda. Oni su 'rezervni' izlaz kada mašinerija uleti u ćor-sokak. Britanska kraljica je u toj priči 'stoper' i moralni alibi koji prihvata istorijsku odgovornost. Braća Rotšild rade uvek preko posrednika tako da nikada prosti um ne može dopreti do njih. Način njihovog rada je paklena mešavina: novca, ideja i gramzivih ljudi. Tako je uvek bilo kroz istoriju. Njihovi agenti su bili Napoleon, Lenjin, Hitler, Tito... Uprite prstom u bilo koju državu na zapadu i izgovorite ime glavnih političara-nećete pogrešiti to su marionete braće Rotšild. I na istoku je vrlo slično, takoreći isto.
    Svet se nalazi pred Trećim svetskim ratom. On je već počeo, ali toga ljudi nisu svesni. Isto je tako bilo i kada je Hitler prisvojio Austriju i okupirao Čehoslovačku. Svet ni tada nije bio svestan šta se događa. Nije bio svestan – manipulacije. Za trenutak zastanimo, kako bismo definisali situaciju u XXI veku? 'Zapad' pre svega SAD dominira nad narodima Evrope. 'Zapad' je kovanica koja maskira hegemoniju Amerike i Britanije. 'Velike sile', Francuska i Nemačka su samo sprovodnici volje osovine London-Vašington. Kažimo jasno da je Evropa vojni vazal koji nema pravo da misli svojom glavom. NATO savez je oružana formacija koja treba da hegemoniju super sile produži na istok. NATO treba da smanji gubitke u ljudstvu SAD.
    Pošto stara Evropa nije voljna da gine za druge ona u svoje redove prima bivše vazale SSSR-a dajući im prava i obaveze. Prava su izgledi za ekonomskim boljitkom, ali uz to idu i obaveze-danak u krvi. Pred nama je Treći svetski rat protiv muslimana. Ciljevi tog rata su sledeći:
1. stvaranje antimuslimanske koalicije,
2. Prerastanje NATO-a u 'svetsku vojsku'koja će u borbi sa islamom da zavede ograničenje slobode na teritorijama koje kontroliše, a sve to u ime straha od terorizma.
3. Uvlačenje Rusije u ovaj savez kako Rusija ne bi postala stožer anti američke koalicije koju će činiti muslimani, Kinezi, Indusi...
4. Posle Trećeg svetskog rata stvoriće se ekonomska kriza i glad. To stanje će pogodovati za uvođenje diktature. Ako u tom ratu pobedi 'Talasokratija' biće stvorena nova forma globalnog komunizma u kome bi staljinizam bio ideal.
5. Planeta zemlja postala bi novi Četvrti rajh. Ona bi se ujedinila pred novim fiktivnim protivnikom koji može da bude 'nedovoljno pobeđena' anti američka koalicija ili neki ' teroristi liberali'. Da ponovo upozorim.
    Sve to je deo plana kako bi se uvela globalna diktatura, ukinule države (kroz 'unije' kao što je Evropska Unija) stvorila svetska policija, svetska vojska i svetsko sudstvo. 'Kroz haos do reda' moto je vladara iz senke. Četvrti rajh prave isti koji su pravili i Treći. Novi svetski poredak pravili su Napoleon, Hitler, Staljin, a sada to rade Amerikanci sa svim svojim predsednicima bez obzira da li su iz kluba 'Demokrata' ili 'Republikanaca'. Svima njima iz senke upravlja nevidljiva ruka koja je Aškenazska (Hazarska). Četvrti rajh je javno ime za Kraljevstvo Hazara.¦ Klik Gore na Sliku - Prikaz; ¦ Ponovni Klik - Brisanje

Novi Svetski PoredakNovi Svetski Poredak - Ostali Tekstovi
Ponuda TemaPogledajte i ostale super zanimljive rubrike na sajtu
Vic Ovog Dana
Verovali ili ne
Jeste li znali ovo?
Ludi svet
MoLitva dana
Testiranje Refleksa
Mesec i Njegove Mene
Testirajte Reflekse