Naslovni baner
Home Dugme
Meni
Novo na sajtu
Omiljeno na sajtu

Klonovi Bermudskog Trougla

   Neobjašnjivi fenomeni registrovni u prostoru omeđenom Floridom, Poretorikom i Bermudskim arhipelagom, primećeni su i u Japanskom moru kao i na još tri mesta u svetskim okeanima. Takozvani Bermudski trougao, poprište brojnih neobjašnjivih katastrofa brodova, aviona i posada, prema najnovijim istraživanjima - širi je nego što se do sada verovalo.

Osmeh gore Osmeh na lice:  
    Geofizičari upozoravaju da se trougao prostire sve do Antila i Sargasovog mora, jer se na celom tom prostoru učestalo registruju velike smetnje na radio vezama i bitna odstupanja kompasa, čiji uzroci nikako ne mogu da budu utvrđeni.
    Istovremeno, istraživanja vekovnih legendi japanskih i filipinskih pomoraca, potvrđuju da se isti fenomen zbopg kojih je Bermudski trougao postao uklet, javljaju i u Japanskom moru. I to na istoj geografskoj širini, na 36 uporedniku, na kojem se, na suprotnoj strani sveta, a hiljadama kilometara udaljen od 'đavolovog mora', kako ga nazivaju Japanci i Filipinci, nalazi Bermudski trougao.
    Ali istraživanja su potvrdila da nešto slično 'trouglu' i 'đavolovom moru' postoji na još najmanje tri mesta u Atlantiku i u nekim morima Dalekog istoka. Mada se na tim lokacijama identični fenomeni javljaju na znatno manjem prostoru.

IŠČEZLI BEZ TRAGA

    Ono što je do sada utvrđeno, i što čini osnovnu sličnost između svih ovim prostora, je to što svuda kompas pokazuje geografski sever umesto onog magnetskog. Međutim, za razliku od novootkrivenih prostora, samo u Bermudskom trouglu i u đavolovom moru misteriozno nestaju brodovi, avioni i ljudi. Od njih ne ostaje nikakav trag - mrlje od goriva na površini mora, olupine ili leševi, ništa! A u slučaju klasičnih katastrofa: havarije brodova i aviona nastale iz bilo kojeg uzroka, uključujući i vremenske nepogode i ne tako retka 'prelamanja' plovila usled velikih talasa, uvek ostaju neki tragovi, makar najmanji.
     Osim neobjašnjivih nestanaka, 'trougao' i 'đavolovo more' imaju još jednu tajanstvenu karakeristiku: brzina kojom plovila, avioni i ljudi nestaju. U proseku to se dešava tokom najviše 30 minuta od trenutka poslednjeg javljanja nestalih, pomorskim ili vazduhoplovnim radio stanicama - što je uobičajena procedura, jer na taj način i brodovi i avioni saopštavaju položaje na kojima se nalaze.
    Međutim, zagonetka se time ne iscrpljuje. Jer, neretko na tim područjima nestaju samo posade i putnici, a njihovi brodovi ostaju da plutaju i bivaju, pre ili kasnije, pronađeni. Ono što ovde posebno zbunjuje jeste činjenica da na tim plovilima spasilačke ekipe pronalaze žive i zdrave pse, mačke i ptice u kacezima - jedino nema ljudi.
    Uočeno je još nešto: na svim tim fantomskim brodovima istrage uvek utvrde da je na njima sve na svom mestu. Dakle, da ništa ne nedostaje, što isključuje neke ranije teze da su bili žrtve napada guara, jer da je to u pitanju, napadači bi uzeli, u najmanju ruku, dragocenosti sa broda. A to nije slučaj ni sa jednim od napuštenih brodova.
    Kako još nema odgovora na pitanje što se sto dešava u trouglu i đavolovom moru i šta je uzrok magnetnih i radio smetnji, ali i uočavanja neobjašnjivih svetlosnih efekata koji, koliko je sada poznato, prethode katastrofama, a o kojima su posade aviona i brodova, u nekim slučajevima javljale, u opticaju je bilo nekoliko hipoteza. No, sve su one, do daljeg odbačene.
    Tako je odbačena teorija da su nestanci brodova posledica deformacije prostora i vremena, kao i ona o ulasku u rupu koja vodi ka nekim drugim dimenzijama, čime je takođe pokušavano da se objasni činjenica da od nestalih brodova, aviona i ljudi ne ostaje nikakvog traga. Najkraća je bila u opticaju hipoteza po kojoj su događaji u trouglu i oni u đavolovom moru posledica delovanja okultnih energija. A još nije potvrđena, ali ni odbačena, teorija da su te misteriozne katastrofe prouzrokovane delovanjem vanzemaljaca koji su stvorili svoje baze na dnu mora i okeana.
    Nauka, ipak, najmanje veruje u mogućnost da su nestanci posledica rada nekih uređaja drevnih Atlantiđana. Slično je i sa hipotezom da su ti nestanci povezani sa pojavom nepoznatih letećih objekata. Jer nijedan nestali brod ili avion, do sada barem, nikada nije pre katastrofe javio uočavanje NLO-a. Naprotiv, svi su javljali o neobičnom ponašanju mora i o neobjašnjivim magnetnim efektima. Istina, postoje svedočenja nekolicine pilota koji su nadletali trougao i đavolovo more i imali problema sa navigaciom zbog 'poludelih žiroi kompasa i visinomera', kao i da su ih pratili mali svetlosni izvor nepoznatog porekla.
    Ali, ti piloti nisu doživeli nikakvu havariju, već su sleteli na svoja odredišta, doduše sa ne malim zakašnjenjima, a neki su i za stotine kilometara promašili svoj cilj. Jednom rečju, barem do sada, nema čvršćeg dokaza koji bi, na bilo koji način, mogao da poveže NLO-e i tajanstvene nestanke aviona, brodova i ljudi. A to što se od početka 80-tih godina XX veka više ne javljaju nestanci u 'troglu' i 'đavolovom moru', posledica je činjenice da od tada brodovi i avioni izbegavaju da prolaze tim ukletim prostorima.
   A, da li je zapovednik ruskog tankera koji je prevozio 19 tona mazuta i koji se 90-tih godina prepolovio, kako je saopšteno, zbog ogromnih talasa, pokušavao da izbegne ukleto đavolovo more, najverovatnije nikada neće saznati jer je od svih 36 članova posade, samo on nestao!
    Iako poslednjih godina nisu zabeležene misteriozne katastrofe, zvanična nauka nije prestala sa pokušajima da razjasni ovu veliku tajnu. Tako je sredinom 90-tih godina XXveka, grupa američkih i britanskih naučnika, nekoliko meseci izučavala 'torugao'. Oni su postavili hipotezu da su uzrok, barem dela tajanstvenih nestanaka brodova - ogromne lopte gasa. Taj gas je, po mišljenju istraživača, milenijumima 'zatvoren' u geološkim slojevima ispod dna okeana. Iz nekih nepoznatih razloga, taj gas, povremeno izlazi iz geoloških sedimenata i taloži se na dnu, pretvarajući se u ogromne kugle koje se, iz za sada još nerazjašnjenih uzroka, s vremana na vreme, otkače od dna i kreću ka površini. Tom prilikom, one nad sobom guraju ogromne količine morske vode, pri čemu se stvaraju virovi gigantskih razmera. A ti virovi, munjevito usisavaju sva plovila koja se tu zateknu. Gas koji sa dna izbija na površinu, uz to, uzburkava more na velikom prostoru, što su pomorci opisivali kao čudno ponašanje mora ili neuobičajene fenomene mora.
    U prilog ove hipoteze ide činjenica da je upravo na morskom dnu unutar trougla uočeno postojanje takozvanog 'ledenog gasa' - smese vode i metana u zaleđenom stanju. Usled delovanja podmorskih vulkana, a ima ih dosta baš u zoni trougla, dolazi do zagrevanja tog leda i oslobađanja metana koji u obliku velikih kugli izbija na površinu, stvarajući i vrtloge i ključanja mora. A baš taj metan, jednom kada izbije na površinu, usled raznih razloga se pali, najčešće usled podmorskih vulkana i u nizu slučajeva je bio opisan kao 'veliki NLO-i koji izranjaju iz mora i lete ka nebu'.
    Ovim otrovnim delovanjem metana na ljude objašnjava se i njihov nestanak. Udišući metan, posade doživljavaju halucinacije i napade straha, usled čega, u panici, napuštaju plovila, a tada ih vrtlog, zajedno sa plovilom, odvlači ka dnu sa kojeg nema povratka. Zato na površini ne ostaje nikakav trag, ni od plovila, ni od posade.

MORSKE STRUJE I KOLUMBOVI VATRENI JEZICI

    Ova hipoteza do sada nije objasnila nestanke aviona. Ali neki istraživači su pokušali da objasne dosadašnje nestanke brodova i aviona, jakim morskim strujama, kojih posebno ima na prostoru Bermudskog trougla. Sudar tih struja stvara velike vrtloge u moru, a oni, opet, izazivaju veoma snažne vetrove. Zajedničkim delovanjem vetrova i vrtloga, avioni i brodovi bivaju usisani u vrtloge koji ih onda odvlače na dno.
    A pošto ti vrtlozi uskovitlaju na hiljade tona peska i sitnijeg kamenja, taj meterijal, kada se fenomen vrtloženja smiri, pada na dno i bukvalno sahranjuje sve pod sobom, pa tako i brodove i avione, slojevima debelim i po nekoliko metara. Stoga i nije moguće da bilo šta od aviona, brodova i ljudskih tela, vremenom ispliva na površinu.
    Ali, ova hipoteza ima neke manjkavosti. Ona ne daje objašnjenje uzroka zbog kojih dolazi do elektromegnetskih anomalija, kolapse koje doživljavaju energetski sistemi aviona ili brodova, a o čemu su njihove posade javljale pre nestanka, kao i kod letelica i plovila koji su, posle tih pojava, ipak uspevali da se nekako izvuku iz trougla. Pregledom njihovih uređaja i sistema, nikada nije otkriven nijedan mehanički ili bilo koji racionalni uzrok problema tih sistema.
    Prema do sada raspoloživim dokumentima, reklo bi se da je prvi, nešto od tajni Bermudskog troua, uočio još Kristofer Kolumbo sa posadom svog broda 'Santa Marija', u oktobru 1492. godine. On je u svom brodskom dnevnibeležio pojavu 'vatrenih jezika koji preleću nebom', praćeni problemima sa kompasom i pojavom tajanstvene svetlosti nad morskom površinom. Probleme sa kompasom, ali sa instrumentom zvanim 'Ruža vetrova', koji su se ponašali kao da su poludeli, imao je pilot Čarls Lindberg tokom preleta Bermudskog trougla za vreme prvog u istoriji vazduhoplovstva preleta Antlantika od Amerike do Evrope.
    A, bilo neobjašnjivi nestanci posada, ili  i njih i njihovih letelica ili brodova, počinju da se beleže od 1872. godine, kada je nestala posada broda 'Meri Celeste'. Napušteni brod je pronađen, ali posada nikada nije. Slede nestanci brodova 'Atlanta', sa posadom, 1880. godine, pa 'Freja' 1902. godine, čija posada isto nije pronađena, pa 'Kalipsa', 1918. godine nestalog sa 309 mornara i putnika, pa do nestanka, zajedno sa posadom, trgovačkog broda'Anita', 1972. godine.
    U međuvremenu, netragom je nestalo na destine raznih vojnih, putničkih i teretnih aviona, od kojih, kao ni od njihovih posada i putnika, nikada ništa nije pronađeno Poslednji nestanak letelica zaben je 1970. kada je netragom nestao laki putnički avion 'Pajper Komanč', sa pilotom, koji je pre nestanka, javio da ima neobjašnjive probleme sa kompasom, visinomerom i energetskim sistemom, da bi odmah zatim, odjednom zaćutao.  aviona i pilota nikada na nije pronađeno.
    Na kraju, navedimo šta je objavilo jedno biće, navodno sa Sirijusa. Prema njemu, Bermudski trougao je takozvana 'međudimenzionalna kapija' i mnoge svemirske zajednice koje iz jedne dimenzije putuju u drugu koriste taj trougao u posebne svrhe transporta i komunikacije. Kada se trougao aktivira, on otvara međudimenzionalne kapije. Svaki objekat koji se nađe u trouglu, na mestu gde je smeštena komunikaciona tačka, iskiće efekat kapije, tako što će nestati ili se premestiti u drugi dimenzionalni prostor u vremenu...
Vic Ovog Dana
Verovali ili ne
Jeste li znali ovo?
Ludi svet
MoLitva dana
Testiranje Refleksa
Testirajte Reflekse