■ Mačke mogu proizvesti preko 100 glasovnih zvukova,dok psi mogu samo oko 10 !!!
■ Zebre ne vide narandžastu boju !!!
■ Kravu je moguće voditi uz, ali nikako niz stepenice !!!

■ Pacov može da izdrži bez vode duže nego kamila !!!
■ Iako su vec 250 miliona godina na zemlji, bubašvabe se nimalo nisu promenile !!!
■ Pacovi ne mogu da povraćaju !!!
■ Mačke mogu da čuju ultrazvuk !!!