04/20/2018 09:14 AM
ŠTA PODRAZUMEVA HIPOTEKA. ... Detaljno ovde...
  
Ukoliko se hipoteka uspostavlja na uknjiženu nepokretnost, ona se može uspostaviti na nepokretnost koja je predmet kredita ili neku drugu uknjiženu nepokretnost koja nema tereta i koja...
04/20/2018 09:14 AM
ŠTA JE EURIBOR. ... Detaljno ovde...
  
Euribor ili evropska međubankarska stopa predstavlja dnevnu referentnu kamatnu stopu po kojoj banke jedna drugoj nude novac za pozajmicu na ...
04/20/2018 09:14 AM
ŠTA JE SVE POTREBNO DA BISTE PODNELI ZAHTEV ZA DOBIJANJE KREDITA. ... Detaljno ovde...
  
Da biste podneli zahtev za dobijanje kredita, bankari uvek zahtevaju od vas sledeće: ...