Da li su doživljaji posle zamiranja samo opsena uma ili istinski susreti sa onim svetom? Primeri koji opovrgavaju skepticizam naučnika. Milioni ljudi koji su bili na ivici smrti tvrde sa su napustili svoja tela i vinuli se u druge svetove. Postavlja se pitanje da li je to dokaz života posle smrti, ili su to samo poslednje iskrice misli umirućeg mozga...
   Kada je hrišćanstvo odbacilo ideju o reinkarnaciji? Zašto se iste duše stalno okupljaju? Čime je i koliko unapred određeno ono što treba da nam se desi...? O reinkarnaciji duša toliko toga je u svetu već napisaono, ali ta tema i dalje izaziva suprotna mišljenja, neverice i polemike...
   Komunikacija sa mrtvima, ne prizivajte sebi zlo! Kakav rizik preuzimate na sebe nastojeći da uspostavite kontakt sa dušama preminulih osoba? Šta morate dati za ono što dobijete? Koji je drugi način saznanja istine o životu posle smrti ...
   Od kada je u decembu 2001. godine poznati međunarodni magazin iz oblasti medicine 'Lanset' objavio 13-godišnju studiju o iskustvima bliske smrti - NDE - Near Death Expirience, sprovedenu u deset holandskih bolnica, koju je...
   Jedan od zagovornika teorije o besmrtnosti jeste i Robert Lanca, američki lekar, istraživač, naučni direktor kompanije Napredna tehnologija ćelija, i profesor na Institutu za regenerativnu medicinu. Bio je deo tima koji je prvi u svetu uspeo da klonira ljudski emrbion u najranijoj fazi razvoja sa ciljem prikupljanja embrionalnih matičnih ćelija. Zahvaljujući svojim istraživanjima u oblasti primene matičnih ćelija ...
   Hristove objave preko M.J. i M.R. Šta je poručeno ljudima iz najviših duhovnih dimenzija? Kako se ponašati i šta treba raditi na usavršavanju našeg duhovnog bića? Kakvu vezu uspostaviti sa planetom za obostranu dobrobit ...
   Pouke onostranih učitelja! Šta je sve videla i doživela Kanađanka Beti Idiu duhovnom svetu i šta su na kraju, pred njen povratak na zemlju, poručila ljudima bića svetlosti...