Ispoljavanje Nevidljive Energije. Simboli su u ljudskoj istoriji, kao i danas u društvu imali veliki značaj. Uvek je neko u njima video skrivena značenja, a pogotovo značenja koja su davala veliku moć onima koji su ih razumeli i znali kako da koriste ...
   Prizivanje duhova je ulazak u drugi svet, u svet u koji nemamo pravo da zadiremo koliko god to želeli. Cilj ovog teksta je shvatiti tu drugu dimenziju i odvrariti sve one koji bi želeli da tamo zavire i poremete duše koje tamo obitavaju. Smrt ima svoj nastavak, a to je ŽIVOT. Uz spiritizam i okultizam možemo doći do neočekivanih rezultata...
   Verovanje u mogućnost komunikacije s dušama mrtvih je drevno, a praktikovalo se u Perziji, Grčkoj, Kaldeji, Kini i Egiptu. Zaista se čini da je spiritizam bio praktikovan, u jednom ili drugom obliku, od strane ljudi koje su dobrano delili prostor, vreme i kulturu. Međutim, moderna faza spiritizma datira od 1848. godine iz iskustava obitelji Fox u Hadesvilu, a kasnije u Ročesteru, država Njujork ...
   Hrišćanin veruje u uskrsnuće tela kao božanski dar, a Crkva osim toga poučava da je ljudska duša besmrtna. Po sebi ne bi, dakle, bilo nemoguće misliti na mogućnost 'komunikacije' između živih i pokojnika, ali problem se tiče nadasve načina: šta rade duše nakon smrti, ko odlučuje da li se, kako i kada trebaju ili mogu pojaviti ...
   Jedna od tema koja unosi mnogo nemira kada se radi o paranormalnim aktivnostima svakako je spiritizam, to jest, mogućnost komuniciranja sa duhovima, sa drugim svetom, sa dimenzijom koja je napustila našu zemaljsku formu, sa našim dragima i našim prijateljima koji dolaze iz nama nevidljive dimenzije duhovnog sveta. Koje su opasnosti bavljenja ovakvim radnjama ...
   Magija Kristala. Smatra se da gatanje gledanjem u kristalnu kuglu vodi poreklo iz drevnog Egipta, i to nekih šest hiljada godina pre nove ere. Mnogi divni kristali nađeni u ruševinama hrama Hator u Denderi potvrđuju ove hipoteze...
   Retko ko od nas nije pokušao da pročita sudbinu u kartama ili, pak, da sazna šta ga čeka u budućnosti uz pomoć nekog iskusnijeg poznavaoca gatanja. Ukoliko ste voljni da i sami savladate ovu 'veštinu', pripremili smo vam iscrpna uputstva. Verujemo da ćete se, ako i ne 'pročitate' budućnost, barem dobro zabaviti...