Radomir Ćirić (88) iz sela Rudara kod Kuršumlije, pre osam godina usnio je čudan san. Evo kako je to bilo... Tada već osamdesetogodišnjak, jednog vrelog letnjeg dana uputio se ka Prolomskoj reci, koja se nalazi na oko pet kilometara od njegove kuće ...
   Posle stradanja na krstu na Golgoti, praćenog neopisivim mukama, Isus Hrist je pronašao spokoj. Sahranjen je prema postojećim jevrejskim pravilima, a čovek koji je za to zaslužan je Josif iz Arimateje. Sva četiri Jevanđelja, naime, navode da je nakon razapinjanja na krst, Josif iz Arimateje tražio od Pontija Pilata dozvolu da sahrani Hristovo telo po važećim običajima. Rimski prokurator je to dozvolio (jevanđelist Marko navodi da se prilikom Josifovog traženja Hristovog tela Pilat začudio da je Isus već umro, a to se, prema nekim računanjima, dogodilo oko tri sata popodne) i Josif je skinuo telo, zavio ga u platno i položio u isklesan grob ...
   Tri mudraca su već dovoljno dugo među najprepoznatljivijim simbolima Božića, tako da možemo slobodno da zaključimo kako su sastavni deo ikonografije vezane za scene Hristovog rođenja. Biblijski magi, nazvani još Sveta tri kralja, cara ili mudraca, bili su neobični stranci koji su, prema hrišćanskom predanju, došli iz daleka da se poklone novorođenčetu Isusu ...
   Čudotvorna hilandarska loza! Iznikla iz groba sveto Simeona, hilandarska loza rađa već osam vekova i mnogim je parovima, koji nisu mogli da imaju decu, donela željeni porod. Svedočanstva srećnih roditelja. Čudotvorne mošti Svetog Simeonai fenomen isticanja mira. Hilandarska ikona koja donosi spas. Svetogorska čuda koja i dan danas traju ...
   Može li, i na koji način, neko da izbegne posledice svojih grehova? Niko od nas nije izložen delovanju zakona uzroka i posledica tako da je pred njim potpuno bespomoćan. Hristos nam pokazuje put koji vodi iz opasnosti u kauzalnom području (kauzalno - veza između uzroka i posledice koja podrazumeva da kad god postoji posledica, onda je tu i uzrok). Da li ćemo poći tim putem zavisi od nas ...