01/27/2020 08:14 AM
TAJNO ZNAČENJE BROJEVA. ... Detaljno ovde...
Ne znamo kada je i kojom prilikom prvi čovek ušao u čudesni svet brojeva, odnosno kada je počeo da računa. U svakom slučaju, to je bilo u neko vreme koje danas nazivamo praistorijskim, misleći pri tom da tadašnji ljudi nisu ni mogli imati neku razrađenu matematičku misao. Da li smo u pravu? Prema tradiciji ...
01/27/2020 08:14 AM
NUMEROLOGIJA I BRAK. ... Detaljno ovde...
Ljubav je nešto najlepše što nam se može dogoditi u životu, a kruna te ljubavi su venčanje i sretan brak. Međutim, ljubav je teško definisati. Oblici se međusobno razlikuju, te u njima prepoznajemo raznovrsne motive za sklapanje braka, a svi se podvode pod magičnu reč ljubav. Bilo kakav da je motiv sklapanja braka ...
01/27/2020 08:14 AM
KAKO VIDITE SEBE I KAKO VAS DRUGI VIDE. ... Detaljno ovde...
Kao i astrologija, tako i numerologija može da nam bude od pomoći da pažljivije osmotrimo sebe te da živimo u skladu sa svojim osobinama. Tokom našeg života ponavljaju se određene situacije, nekada iz nekog konflikta izlazimo kao pobednici, a drugi put kao poraženi. Ako se potrudimo da učimo iz prethodnih situacija, ako se pametno služimo sopstvenim iskustvima, sigurno je da ćemo srećnije živeti. Tome nas, pored egzaktnih nauka, uče i astrologija i numerologija i sve druge okultne i ezoterične nauke ...
01/27/2020 08:14 AM
SUDBINA U BROJEVIMA. ... Detaljno ovde...
Datumom i časom rođenja predodređeni smo više nego što mislimo. Broj dana vašeg rođenja određuje kako vas vide drugi, mada su neki stručnjaci uvereni da taj broj predstavlja numerološku oznaku astrološkog uticaja. Filozofi tvrde da je važno upoznati sebe, ali je korisno i znati kako vas drugi vide. Važno je napomenuti da je dan vašeg rođenja nezavisan od meseca i godine u kojoj ste rođeni ...
01/27/2020 08:14 AM
NUMEROLOGIJA - OSNOVE. ... Detaljno ovde...
Numerologija, pogledajte šta za vas govori svet brojeva. Osnove numerologije i prvi koraci u numerologiji! Numerologija postaje sve popularnija i u svetu i kod nas. Protivnici svega 'alternativnog' misle da se radi o još jednoj vrsti šarlatanstva, ali je u uporebi koliko i astrolgoija. Pitagora se zvanično smatra začetnikom numerologije, ali je samo svojevremeno u stvari doneo popularizaciji ovog drevnog znanja ...
01/27/2020 08:14 AM
KARAKTERISTIKE BROJEVA. ... Detaljno ovde...
Numerologija, svet brojeva. Pogledajte kakve su karakteristike brojeva u numerologiji. Numerologija i numerološke divinacije bile su popularne među ranim matematičarima poput Pitagore, ali se više ne smatraju delom matematike, već ih većina naučnika smatra pseudomatematikom. Slična ih istorija veže sa razvojem i razdvajanjem astronomije od astrologije, kao i hemije od alhemije ...
01/27/2020 08:14 AM
MAGIJA BROJEVA. ... Detaljno ovde...
Brojevi su nešto što čoveka prati kroz ceo život i nešto bez čega bi život bio nemoguć. Brojevi imaju izuzetno važno značenje u našem životu. Ako ih pravilno protumačimo, mogu nam pružiti tačne putokaze za putovanje kroz život i dati smernice ka lepšem i srećnijem životu ...