Datumom i časom rođenja predodređeni smo više nego što mislimo. Broj dana vašeg rođenja određuje kako vas vide drugi, mada su neki stručnjaci uvereni da taj broj predstavlja numerološku oznaku astrološkog uticaja. Filozofi tvrde da je važno upoznati sebe, ali je korisno i znati kako vas drugi vide. Važno je napomenuti da je dan vašeg rođenja nezavisan od meseca i godine u kojoj ste rođeni ...
Pojam numerologija odnosi se na bilo koji od mnogih sistema, tradicija i verovanja u mističnu vezu između brojeva i materijalnih stvari ili živih bića. Numerologija može da da odgovore na mnoga pitanja pomuću sveta brojeva. Ovde pogledajte šta za vas govori ovaj mistični svet brojeva. Pogledajte vašu numerološku prognozu za 2021. godinu ...
Svaka vrsta numerološke prognoze se odnosi na bioritamski broj vaše numerološke kombinacije koja se dobija sabiranjem vašeg kompletnog datuma rođenja. Pogledajte vašu mesečnu numerološku prognozu, šta vam kažu brojvi ...
Postoji li sudbinska podudarnost datuma i brojeva u našim životima i na našim životnim raskrnicama? Bilo kako bilo, činjenica je da je u prirodi sve podređeno brojevima, pa i to navodi na razmišljanje da li su te podudarnosti tek obična slučajnost ...
Oni koji praktikuju numerologiju tvrde da vam ona može pomoći da uspešno isplanirate život. Otkriće vam značenje brojeva, kako da razumete cikluse svoje sudbine, kako da sastavite i protumačite svoj lični numerološki horoskop, kako da utvrdite šta znači sudbinski broj. I oni koji ne veruju u praktičnu primenu okultnih znanja, biće zadivljeni simbolikom brojeva koja je duboko utkana u kulturu današnjeg čoveka ...
Numerologija, pogledajte šta za vas govori svet brojeva. Osnove numerologije i prvi koraci u numerologiji! Numerologija postaje sve popularnija i u svetu i kod nas. Protivnici svega 'alternativnog' misle da se radi o još jednoj vrsti šarlatanstva, ali je u uporebi koliko i astrolgoija. Pitagora se zvanično smatra začetnikom numerologije, ali je samo svojevremeno u stvari doneo popularizaciji ovog drevnog znanja ...
Numerologija, svet brojeva. Pogledajte kakve su karakteristike brojeva u numerologiji. Numerologija i numerološke divinacije bile su popularne među ranim matematičarima poput Pitagore, ali se više ne smatraju delom matematike, već ih većina naučnika smatra pseudomatematikom. Slična ih istorija veže sa razvojem i razdvajanjem astronomije od astrologije, kao i hemije od alhemije ...
Brojevi su nešto što čoveka prati kroz ceo život i nešto bez čega bi život bio nemoguć. Brojevi imaju izuzetno važno značenje u našem životu. Ako ih pravilno protumačimo, mogu nam pružiti tačne putokaze za putovanje kroz život i dati smernice ka lepšem i srećnijem životu ...
Još su stari Jevreji, Egipćani i Grci verovali da brojevi imaju neka značenja. Poznati grčki filozof i matematičar Pitagora bavio se naumerologijom. Govorio je da je svet sazdan na moći brojeva i da se svi prirodni fenomeni mogu svesti na numeričke izraze. Broj imena ćete dobiti ako saberete numeričke vrednosti svakog slova imena i prezimena prema datoj tabeli ...
Otkrivamo vam kako brojke mogu pomoći u ljubavi. Uz njihovu pomoć saznajte sve što vam treba o partneru i svemu o vašoj ljubavnoj vezi! Ovde ćemo vam objasniti ljubavnu numerologiju koja se zasniva na životnom broju koji se dobija preko datuma rođenja, za razliku od ljubavne numerologije koja se zasniva na broju koji se dobija preko vašeg imena i prezimena ...
Prijateljstvo je emocija koja nas spaja sa stodnim dušama, čvrsto nas vezuje i prepliće u uzajamnom davanju i primanju i čini nas bogatijima. Zbog načina na koji živimo, teško je danas imati pravog i iskrenog prijatelja. Premalo vremena odvajamo za druženje, ne posvećujemo se svojim bližnjima pa se sve više udaljavamo jedni od drugih. Neka prijateljstva traju večno ...
Numerologija objašnjava mnoge stvari u životu ljudi. Tako i ovde pomoću numerologije i njenih računica može da se objasni karakter neke osobe po danu njenog rođenja, to jest po broju koji predstavlja dan rođenja te osobe. Izračunajte vaš broj, vidite koji dan je bio kada ste rođeni i pogledajte vaše osobine po njemu ...
Šta Me Čeka Sledećeg Meseca? Verovatno da bi svako od vas voleo da zna odgovor na gornje pitanje 'Šta me čeka sledećeg meseca'? Među mnogobrojnim sistemima predviđanja mogućih budućih povoljnih i nepovoljnih događaja, po svojoj jednostavnosti i zanimljivosti izdvaja se numerologija. Ona ne zahteva neku posebnu pripremu ili znanje - sem primene malo matematike. Numerologija u svemu oko sebe vidi brojeve - u zvuku, u bojama, slovima ...
To što je neko rođen neparnog dana, neparnog meseca i neparne godine ima svoju svrhu, a numerologija vam pomaže da spoznate sebe i druge! Svedite svoj dan, mesec i godinu rođenja na jednocifrene brojeve i odgovor potražite u datim kombinacijama ...