Kao i astrologija, tako i numerologija može da nam bude od pomoći da pažljivije osmotrimo sebe te da živimo u skladu sa svojim osobinama. Tokom našeg života ponavljaju se određene situacije, nekada iz nekog konflikta izlazimo kao pobednici, a drugi put kao poraženi. Ako se potrudimo da učimo iz prethodnih situacija, ako se pametno služimo sopstvenim iskustvima, sigurno je da ćemo srećnije živeti. Tome nas, pored egzaktnih nauka, uče i astrologija i numerologija i sve druge okultne i ezoterične nauke ...
Datumom i časom rođenja predodređeni smo više nego što mislimo. Broj dana vašeg rođenja određuje kako vas vide drugi, mada su neki stručnjaci uvereni da taj broj predstavlja numerološku oznaku astrološkog uticaja. Filozofi tvrde da je važno upoznati sebe, ali je korisno i znati kako vas drugi vide. Važno je napomenuti da je dan vašeg rođenja nezavisan od meseca i godine u kojoj ste rođeni ...
Pojam numerologija odnosi se na bilo koji od mnogih sistema, tradicija i verovanja u mističnu vezu između brojeva i materijalnih stvari ili živih bića. Numerologija može da da odgovore na mnoga pitanja pomuću sveta brojeva. Ovde pogledajte šta za vas govori ovaj mistični svet brojeva. Pogledajte vašu numerološku prognozu za 2021. godinu ...
Svaka vrsta numerološke prognoze se odnosi na bioritamski broj vaše numerološke kombinacije koja se dobija sabiranjem vašeg kompletnog datuma rođenja. Pogledajte vašu mesečnu numerološku prognozu, šta vam kažu brojvi ...
Postoji li sudbinska podudarnost datuma i brojeva u našim životima i na našim životnim raskrnicama? Bilo kako bilo, činjenica je da je u prirodi sve podređeno brojevima, pa i to navodi na razmišljanje da li su te podudarnosti tek obična slučajnost ...
Oni koji praktikuju numerologiju tvrde da vam ona može pomoći da uspešno isplanirate život. Otkriće vam značenje brojeva, kako da razumete cikluse svoje sudbine, kako da sastavite i protumačite svoj lični numerološki horoskop, kako da utvrdite šta znači sudbinski broj. I oni koji ne veruju u praktičnu primenu okultnih znanja, biće zadivljeni simbolikom brojeva koja je duboko utkana u kulturu današnjeg čoveka ...
Numerologija, pogledajte šta za vas govori svet brojeva. Osnove numerologije i prvi koraci u numerologiji! Numerologija postaje sve popularnija i u svetu i kod nas. Protivnici svega 'alternativnog' misle da se radi o još jednoj vrsti šarlatanstva, ali je u uporebi koliko i astrolgoija. Pitagora se zvanično smatra začetnikom numerologije, ali je samo svojevremeno u stvari doneo popularizaciji ovog drevnog znanja ...