Ova numerološke prognoze se odnosi na lični broj vaše numerološke kombinacije koja se dobija sabiranjem vašeg kompletnog datuma rođenja. Lični broj izračunaćete sabiranjem cifara dana i meseca u vašem datumu rođenja, dok zbir ne svedete na jednocifreni broj od jedan do devet (primer: ako je datum rođenja 12. 05. 1982., sabira se na sledeći način: 1+2+5 = 8. Nakon ovoga, broju 8 dodajete broj 5 (zbir za 2021. godinu - 2+0+2+1 = 5) tako da se dobije = 8+5 = 13 = 1+3 = 4). U ovom slučaju je 4 - Četiri lični broj.
   JEDINICA - Spremni ste da idete napred i spremni ste da počnete da budete ono vaše pravo ja. Sad je vreme da započnete nešto što će vam kasnije dati razultate koji će vam omogućiti da ...
   DVOJKA - U 2020. godini iskusili ste izvesnu inicijativu koju ste preduzimali tokom godine, tako da će ova 2021. godina biti vreme kada ćete trebati da se prilagoditi načinu na koji ćete primati izvesne ...
   TROJKA - Kako budete rasli u ovoj godini, tako ćete učiti kako iskoristite vašu energiju i kako da povećate vašu kreativnost. Ova 2021. godina donosi snagu u vaše emocije. Trebalo bi da koristite snagu reči da ...
   ČETVORKA - Ova 2021.godina biće vreme da udarite temelj za vašu budućnost. Učvrstite vaše poslovne veze i stara prijateljstva. Idite strpljivo, korak po korak, taktično i povlačite loginče poteze o kojima ...
   PETICA - U vazduhu oko vas lebde promene. Pozdravite ih kao pozitivnu snagu u vašem životu. Tragajte za mogućnostima za prevazilaženje monotonije u svakidašnjici i budite fleksibilniji. Koristite svoj ...
   ŠESTICA - Broj 6 predstavlja energiju ljubavi koju treba da širite u miru i da živite u harmoniji sa njom. U ovoj godini moraćete da naučite o vašoj odgovornosti u semu što radite. U predthodnim godinama dosta ...
   SEDMICA - Godina obeležena brojem sedam je magična i mistična godina kada možete imati osećaj da ste u drugom svetu u nekoj drugoj dimenziji. Prošla 2020. godina bila je godina koja je pomogla da ...
   OSMICA - U 2021. godini je na vama da kreirate vašu sudbinu onako kako želite. Godina obeležena osmicom je godina akcije. Možda nećete imati sa čime da počnete ali vaš veliki napor će vam doneti velike ...
   DEVETKA - U devetogodišnjem ciklusu čoveka, 2021. godina je poslednja godina, ona povezuje sve one lekcije kroz koje ste prošli u prethodnih osam godina i daje vam ceo pogled na vaš život. Sa ovom brojem ...