06/22/2018 09:14 AM
KO JE GAZDA EVROPSKE UNIJE. Detaljno ovde...
  
Princip delovanja Evropske unije je vrlo jasan: centralizacija moći radi lakšeg nadziranja. Njeni zakoni imaju uvek primat nad zakonodavstvom 'države-članice', ili bolje reći - provincije. Dve su temeljne osobine pravnog poretka EU u odnosu na države članice: (1) direktni učinak i (2) nadređenost. Uz to, Evropski pravni poredak ima i jednu nezgodnu naviku: 'proždire' pravni poredak država članica. Nemci su izračunali da Evropsko pravo čini 85% njihovog pravnog poretka. Evropsko je pravo nekada bilo klasično međunarodno pravo i temeljilo se na međunarodnim ugovorima: Pariskom i Rimskom. No od 60-ih godina, Evropski sud je 'predložio' drukčije viđenje Evropskog pravnog poretka, pa tako Evropsko pravo nije više međunarodno pravo nego samostalni pravni poredak. Kao takvo...
06/21/2018 09:14 AM
EVROPSKA UNIJA JE KATASTROFA. Detaljno ovde...
  
Iako se domaća politička vrhuška svojski trudi predstaviti građanima Srbije Evropsku Uniju kao predvorje raja, ipak je već svima poprilično jasno da odande dolaze samo nevolje, jad i beda... Mnogo je unijskih zemalja članica na listi država s najvećom nezaposlenosti na svetu, kritički glas uperen naročito protiv nedemokratskog upravljanja Unijom sve je glasniji, a o situaciji u Grčkoj da ni ne govorimo. Što se to događa s Unijom? Jesu li to počele nevolje u raju...
06/20/2018 09:14 AM
KAKO ONI ŽELE UJEDINITI SVET. Detaljno ovde...
  
Kroz čitavu modernu istoriju društvo je vešto manipulisano kako bi postupno predalo svoju slobodu koju je imalo u sklopu staroga poretka bankarima, biznismenima i političarima Novoga svetskog poretka. Krajnji je cilj globalna vlada, globalno bankarstvo, globalni korporacijski monopolistički sistem gde bi mala neizabrana moćna elita imala totalnu kontrolu nad ostatkom čovečanstva. Nije važno kako će se to nazvati, no u svakom slučaju pokušaće se uveriti ljude da će samo takav Novi svetski poredak spasiti našu planetu ratova, globalnog zagrijavanja, terorizma i financijskih kriza. No u osnovi se radi o dobrom starom fašizmu ...
06/19/2018 09:14 AM
SKRIVENA ISTINA O EVROPSKOJ UNIJI. Detaljno ovde...
  
Princip delovanja Evropske unije je vrlo jasan: centralizacija moći radi lakšeg nadziranja. Njeni zakoni imaju uvek primat nad zakonodavstvom 'države-članice', ili bolje reći - provincije. Dve su temeljne osobine pravnog poretka EU u odnosu na države članice: (1) direktni učinak i (2) nadređenost. Uz to, Evropski pravni poredak ima i jednu nezgodnu naviku: 'proždire' pravni poredak država članica. Nemci su izračunali da Evropsko pravo čini 85% njihovog pravnog poretka. Evropsko je pravo nekada bilo klasično međunarodno pravo i temeljilo se na međunarodnim ugovorima: Pariskom i Rimskom. No od 60-ih godina, Evropski sud je 'predložio' drukčije viđenje Evropskog pravnog poretka, pa tako Evropsko pravo nije više ...
06/18/2018 09:14 AM
PRAVA ISTINA O EVROPSKOJ UNIJI - JURIŠ NA EUROSKEPTIKE. Detaljno ovde...
  
Nadamo se da ćemo uveriti naše građane u dobrobit punopravnog članstva u Europskoj uniji - pričaju političari. Jeste li spremni da vas nagovore da glasate za EU? Oni su spremni: Vlada će u tu svrhu potrošiti mnogo miliona vašeg novca... Građani Srbije su - o vlastitom trošku - izloženi nemilosrdnoj i žestokoj jednostranoj proeuropskoj indoktrinaciji i propagandi. Za indoktrinaciju građana Srbije, odnosno, kako to oni vole reći komunikacijsku strategiju, kojom će građanima Srbije pokušati objasniti da je Evropska unija raj na zemlji i da će sve biti spektakularno kad Srbija pristupi toj diktatorskoj federaciji, Vlada planira potrošiti mnogo novca poreznih obveznika! Toliki novac potrošiće kako bi nam lagali da će, kad uđemo u saveznu evropsku diktaturu gotovo preko noći nestati nezaposlenosti, privredni rast skočiće u neslućene visine, a trgovinska razmena će procvetati. Što je najgore...
06/17/2018 09:14 AM
TRI VEKA VLADAVINE SVETSKE VLADARSKE FAMILIJE. Detaljno ovde...
  
Svet u kome živimo daleko je od onog o kojem smo sanjali, od ljudskih vrednosti i ideala kojima smo naučeni i u koje smo verovali. Toliko je daleko da misleći čovek mora da se zapita kako je celokupno čovečanstvo posle hiljada godina civilizacije i saznajnog, tehnološkog i kulturnog napretka dospelo do stanja bezizlaznog 'ropstva'? Prvi bankarski korak - U XVII veku došlo je do sukoba holandskih bankara sa engleskom dinastijom Stjuarta. Bogati bankari Evrope su se udružili i finansirali Vilijama od Oranža koji je svrgao...
06/16/2018 09:14 AM
KAKO SE TRUJU DECA I OMLADINA. Detaljno ovde...
  
Najznačajniji cilj biotehnološke industrije su deca i omladina. Alister Krouli, Satanista, mason i operativac Iluminata, o deci je rekao sledeće: 'Dajte mi ih pre osme, jer posle je kasno.' Oni žele da unište decu mentalno, emocionalno, fizički i vibraciono što je ranije moguće, kako bi ih doživotno 'zaključali' u Mesečevu matricu i diskonektovali ih od slobodne Svesti. Evo poražavajuće statistike - jedno od desetoro američke dece prima lek ritalin, koji izaziva promene svesti, a jedno drugo istraživanje kaže da se to dešava kod jednog od osmoro dece. A, što je najgore, Ritalin je derivat kokaina...
06/15/2018 09:14 AM
SKRIVENA ISTORIJA EVROPSKE UNIJE. Detaljno ovde...
  
Donosimo kratak pregled razvoja ideje o evropskom ujedinjenju. Upoznajte sve izvore evropske unije! Od očeva evrope - utopista i nadnacionalista - do nacista! Ko je sve i kako gradio evropsko jedinstvo? Kako je ideja o federalnoj superdržavi pobedila ideju o zajednici suverenih država kakvu je, na primer, zastupao De Gol? Kad upoznamo sve istorijske izvore evropske ideje postaje jasnije zašto se neki od njih u službenim verzijama često preskaču. Službena propaganda evropske unije...
06/14/2018 09:14 AM
VLADA SAD-a AKTIVIRALA MASOVNE ZATVORENIČKE LOGORE . Detaljno ovde...
  
Kreće li se SAD u pravcu totalitarne represije koja će se s vlastitim narodom obračunavati na najnehumaniji način? Njihova Vlada aktivira FEMA logore po celom području SAD-a. FEMA je: Federal Emergency Management Agency ili Federalna agencija za vanredne situacije. Objavljen je originalni dokument s kojim FEMA i Američka vojska objavljuje tender za izvođače radova koji bi trebali napraviti takve logore. Iako je u samom konkursu naručilac ostao anoniman jasno je ko i zašto želi izgradnju takvih objekata, jer je sam konkurs iznimno detaljan i ne ostavlja mesta sumnji. Između ostalog, naručilac u konkursu zahteva izgradnju sigurnosnih ograda i pomičnih ograda, barikada, praonice i sanitranog čvora, medicinskih objekata, električnih generatora i stanice, deo za prikupljanje kanalizacije i smeća i druge objekte potrebne za 'vanredna stanja'. Logori će se graditi u pet regija SAD-a...