Hidrogen, koji je zaslužan što i crnokose mogu da imaju zlatne pramenove kose, istovremeno je i krivac što vlasi kose pre ili kasnije postaju sede. A da je hidrogen-peroksid krivac za sede, otkrili su ...
   Zavisnost od kokaina verovatno je genetski određena, barem ovako tvrdi grupa nemačkih naučnika! Oni su objasnili kako su otkrili grupu gena koja bi ...
   Za ljude koji u srčani mišić imaju ugrađene uređaje poput pejsmejkera, slušanje muzike uz pomoć slušalica može da bude opasno! Jer, magnetno polje slušalica ometa rad uređaja. Ovo je ...
   Trebalo je više od jednog veka, ali Ajnštajnova slavna formula e=mc2 konačno je potvrđena! I to zahvaljujući herojskom poduhvatu grupe francuskih, nemačkih i mađarskih fizičara. Trust mozgova, predvođen ...
   U kumulusu, burnom, olujnom i kišnom oblaku se, kao što je poznato, obrazuje električno polje čiji se pozitivni naboj grupiše u gornjem, a negativni naboj u donjem delu oblaka. Prema dosadašnjoj ...
   Izračunato je da se u dalekoj prošlosti u atmosferi Zemlje nalazilo mnogo više ugljen-dioksida nego što se danas nalazi. Prema proračunima koncentracija ugljen-dioksida je u ...
   Poput hrišćana, muslimana i budista, i Indijsci imaju određenu tačku od koje počinju da računaju vreme. Nasuprot tim trima velikim religijama, početak vremena se ...