10/22/2019 09:14 AM
OSVETA FARAONA KEFRENA. ... Detaljno ovde...
   'Moje oči' - uzviknuo je jedan turist. 'Moje grlo. Gušim se, svaki udisaj vazduha izgara mi pluća' - vikao je drugi turista ...
10/22/2019 09:14 AM
JAPANSKA BOLEST PIJANSTVA. ... Detaljno ovde...
   Meitei - sho, japanska bolest pijanstva, retka je i tajanstvena bolest koja čini da se i najstroži trezvenjaci ponašaju i osećaju kao ...
10/22/2019 09:14 AM
SLONOVI BOLJE RAČUNAJU OD LJUDI. ... Detaljno ovde...
   Japanski naučnici dokazali su da slonovi bolje znaju da računaju od ljudi. Da bi dokazali ovu pretpostavku, naučnici su ...
10/22/2019 09:14 AM
KAKO JE NASTAO UGALJ? ... Detaljno ovde...
   Možda je otkrivena tajna kako priroda stvara ugalj. Koristeći uslove koji postoje u prirodi, naučnici Argon nacionalne laboratorije u SAD, zagrevali su lignin, supstancu koja povezuje ...
10/22/2019 09:14 AM
RIBA KOJA NEMA PROTIVNIKA. ... Detaljno ovde...
   Obilje boja podseća na raskoš rajske ptice, sam oblik na neku praribu. Čovek se naježi pri samoj pomisli da dodirne to stvorenje. I oni koji je prvi put susretnu ili vide, instinktivno osećaju da od nje preti samo ...
10/22/2019 09:14 AM
SISAR KOJI SE OD GRABLJIVACA BRANI OTROVOM. ... Detaljno ovde...
   Jedan mirni i ljupki sisar iz roda Nycticebus, sličan lemuru, koji živi u šumama Jugoistočne Azije i kojeg tamošnji stanovnici nazivaju lenjivi Loris, opremljen je hemijskim 'oružjem' za odbranu od ...
10/22/2019 09:14 AM
MATERIJAL TVRĐI OD DIJAMANTA. ... Detaljno ovde...
   Svakome je poznato da čisti ugljenikov kristal dobijen prirodnim putem - dijamant - predstavlja najtvrđi materijal na svetu. Međutim, jedno jedinjenje ugljenika i azota koje su ...