Molitva smiruje um, budeći u čoveku čarobnu moć da mislima utiče na događaje i lakše ostvaruje svoje želje.
'Bože milostivi, daj mi obilje prave radosti iz svoje Božanske riznice pune ljubavi i svega što je u skladu sa Tvojom savršenom promisli za naš spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'
'Bože milostivi, uspostavi božanski red u mom umu, mislima, odnosima, poslovima… Uspostavi red koji je u potpunom skladu sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'
'Bože milostivi, sačuvaj me od praznih reči i daj mi mudrost da govorim samo ono što je u skladu sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'