Molitva smiruje um, budeći u čoveku čarobnu moć da mislima utiče na događaje i lakše ostvaruje svoje želje.
'Bože milostivi, pomiri me samog sa sobom, pomiri sa bližnjima, pomiri s celim svetom. Pomozi mi da se čiste savesti i smirnog uma strpljivo uskladim sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'