Gospode Isuse Hriste Sine Božiji
pomiluj me grešnog (grešnu)
Gospode Isuse Hriste, Bože naš, Istiniti i Živi, Koji si izvoleo da putuješ sa tobožnjim ocem Svojim Josifom i Prečistom Djevom Majkom Svojom u Egipat i Koji si saputnik Luki i Kleopi bio! I sada Te smerno molimo, Vladiko Presveti, sa slugama Svojim putuj blagodatno. I kao slugi Tvome Toviji Angela Čuvara pošalji, da nas čuva i izbavlja od svakoga zlog napadaja vidivih i nevidivih neprijatelja i na ispunjavanje zapovesti Tvojih upućuje, i da nas mirno i srećno i zdravo provede i bezmetežno kući vrati. I daj slugama Tvojim da svu svoju dobru nameru za blagougađanje Tebi srećno u slavu Bogu ispune. Jer Tvoje je da miluješ i spašavaš nas i Tebi slavu uznosimo sa Bespočetnim Ocem Tvojim i sa Presvetim i Blagim i Životvornim Tvojim Duhom, sada i svagda i u vekove vekova. Amin.
Oče naš koji si na nebesima,
da se sveti Ime Tvoje,
da dođe Carstvo Tvoje,
da bude volja Tvoja, i na zemlji, kao na nebu.
Hleb naš nasušni daj nam danas
i oprosti nam dugove naše
kao što i mi opraštamo dužnicima svojim,
i ne uvedi nas u iskušenje,
no izbavi nas od zla..
Verujem u jednoga Boga, Oca, Svedržitelja,
Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog;
I u jednog Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, Jedinorodnog, od Oca Rođenog pre svih vekova;
Svetlost od Svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, a ne stvorenog, Jedinosuštnog Ocu, kroz Koga je sve postalo.
Koji je radi nas ljudi i radi našeg spasenja sišao sa nebesa i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek.
I Koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata, i stradao, i pogreben,
i Koji je vaskrsao u treći dan po Pismu,
i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca,
i Koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima,
i Njegovom Carstvu neće biti kraja.
I u Duha Svetoga, Gospoda Životvornoga,
Koji od Oca ishodi
i Koji se zajedno sa Ocem i Sinom poštuje i slavi,
Koji je govorio kroz proroke.
U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu;
Ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka.
Amin.