Gospode Isuse Hriste Sine Božiji
pomiluj me grešnog (grešnu)
Dobra Majko, dobroga Cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Marija, milost Sina Tvoga i Boga našeg izlij na moju strasnu dušu, i molitvama svojim uputi me na dela dobra, da ostalo vreme života svoga, provedem bez poroka i Tobom Raj nađem, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena.
Angele Hristov, čuvaru moj Sveti, i pokrovitelju duše i tela moga, sve mi oprosti što god sagreših u današnjem danu, i od svakog lukavstva neprijateljskog mi protivnika izbavi me, da ne bi nikakvim grehom razgnevio Boga svoga, no moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svete Trojice, i Majke Gospoda moga Isusa Hrista, i svih Svetih! Amin.
Gospode Isuse Hriste, Bože naš, Istiniti i Živi, Koji si izvoleo da putuješ sa tobožnjim ocem Svojim Josifom i Prečistom Djevom Majkom Svojom u Egipat i Koji si saputnik Luki i Kleopi bio! I sada Te smerno molimo, Vladiko Presveti, sa slugama Svojim putuj blagodatno. I kao slugi Tvome Toviji Angela Čuvara pošalji, da nas čuva i izbavlja od svakoga zlog napadaja vidivih i nevidivih neprijatelja i na ispunjavanje zapovesti Tvojih upućuje, i da nas mirno i srećno i zdravo provede i bezmetežno kući vrati. I daj slugama Tvojim da svu svoju dobru nameru za blagougađanje Tebi srećno u slavu Bogu ispune. Jer Tvoje je da miluješ i spašavaš nas i Tebi slavu uznosimo sa Bespočetnim Ocem Tvojim i sa Presvetim i Blagim i Životvornim Tvojim Duhom, sada i svagda i u vekove vekova. Amin.