Gospode Isuse Hriste Sine Božiji
pomiluj me grešnog (grešnu)
Ješće ubogi i nasitiće se, i proslaviće Gospoda koji Ga traže, živa će biti srca njihova u vekove vekova. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i svagda i u sve vekove vekova. Amin.