Više od 4.000 godina ljudi su tragali za kamenom mudrosti, koji je, navodno mogao obične metale da pretvori u zlato. Kako je otpočela ta opsesija, kojoj su hiljade znanih i neznanih osoba posvetile ceo svoj život i da li je njihov kolosalni napor bio potpuno uzaludan ...
   Likovi poginulih članova posade pojavljuju se na podmornici, a naučno objašnjenje svedeno na halucinacije. Ali, kako onda objasniti pojedinosti koje su se dešavale na podmornicama kao predodređenim da donose nesreće?
   Kada se govori o duhovima, odmah se pomisli na Englesku, koju su mnogi prihvatili za domovina duhova. Međutim, istraživači kažu da je njihova kolevka u stvari Nemačka, ili tačnije rečeno, Bavarska. Dok su engleski duhovi opisivani i lokalizovani počev od viktorijanske epohe, prve priče o bavarskim duhovima sežu još od XIII veka ...
   Za mnoge koji tragaju za Svetim Gralom i teže oktkrivanju Da VInčijevog koda, tajanstveni Sionski Priorat - Čuvari svete loze, ostaje ključni element misterije. Da li je Sionski Priorat velika prevara koju je smislio francuski fašista ili je jedan od ciljeva gospodara Sionskog Priorata bilo i kreiranje današnje Evropske Unije? Kada u filmu Da Vinčijev Kod, Robert Lengdon kaže da je Sionski Priorat otkriven kao prevara još 1967. godine, ser Li Tibing mu odgovara: 'To je upravo ono što žele da ljudi misle' ...
   Da li Rusi još od 1976. godine koriste Teslin predajnik za ometanje svetskih radiokomunikacija, za globalnu izmenu klime i kontrolu ponašanja ljudi. Zbog čega nije dovršen svetski sistem na Long Ajlendu koji bi još tada u to vreme omogućavao, naprimer, bežični prenos telefonski, radio i TV signala? Kome nisu odgovarali izumi našeg Nikole Tesle koji su bili daleko ispred svog vremena ili bolje reći, zašto im nije odgovaralo da se primene na globalnom nivou?
   U noći 15. jula 1903. godine, Tesla je svojim izumima 'zapalio' nebo nad Njujorkom, a sjaj se razlivao i nad nepreglednim prostranstvima Atlanskog okeana. A to je bio samo uvod u ono što bi verovatno usledilo da Tesla nije prekinuo sa ogledima. Radi se o ovome. Naponska razlika između jonosfere i zemljine površine iznosi oko dva miliona volti. Teslina zamisao je bila da se ta razlika upotrebi za dobijanje električne energije i iskoristi u praktične svrhe.
   Da li je rimsko blago iz Šarkamena zaista pod zaštitom misterioznih sila, pa zato i smrtonosno za sve koji s njim dođu u dodir? Kada su 305. godine carevi Dioklecijan i Maksimijan Herkulije, posle dve decenije, odstupili od trona, po ranijem naumu, trebalo je da se cezari Galerije i Konstancije Hlor proglase za avguste i u vlast uvedu dva nova cezara...