Da li je rimsko blago iz Šarkamena zaista pod zaštitom misterioznih sila, pa zato i smrtonosno za sve koji s njim dođu u dodir? Kada su 305. godine carevi Dioklecijan i Maksimijan Herkulije, posle dve decenije, odstupili od trona, po ranijem naumu, trebalo je da se cezari Galerije i Konstancije Hlor proglase za avguste i u vlast uvedu dva nova cezara...
   Veruje se da je antička tvrđava, prebogata zlatom i drugim dragocenostima, skrivena negde u blizini sela Rgotina u Srbiji. Da li ju je pre pola veka pronašao timočki Romeo, od kada je prava...
   Otkriće Se Kada Dođe Vreme. Posle boja na Kosovu iz Srbije je ka Bosni krenuo karavan sa dragocenostima, ali nije stigao. Ne krije li se to bezmerno bogatstvo u stenama nad rečicom Ljuboviđom, čekajući sudbonosan čas Srbije? Istoriji je poznato da je u kosovskom boju, indikta meseca, dana petnaestog, licem na svetog Vida, leta...
   Došli su da iz starog groba iskopaju zlato, a odnela ih je neka crna ruka kao da nikada nisu postojali! Ristivoje Andrić iz Rađevine, u srednjem podrinju, čestiti i prostodušan seljak, imao je nesreću da naleti na bezobzirne tragače na zakopano blago, ali i sreću da nije podlegao crnoj ruci pohlepe...
   Zamka Za Pohlepne. Priče o neprocenjivom blagu u lagumima Vučke učione u Ceriću kod Vinkovaca privukle su mnoge grabežljive ljude. Odozdo se, kažu, vratio samo jedan...
   Ima neka tajna veza između ćutljivih zelenih stvorenja i psihe čoveka. Kako kaktus otkriva kolektivno nesvesno, filodendron upozorava na neprijatelja, a ruže predosećaju zemljotrese? Još je mudri Aristotel rekao da biljke imaju dušu, iako nemaju čula. To se mišljenje zadržalo od Antike do XVIII veka, kada je Karl fon Line, osnivač botanike, izneo tvrdnju da se biljke, u suštini, razlikuju od čoveka samo po tome što se ne mogu kretati ...
   Pod pritiskom političara, ponekad su svemirske rakete morale biti lansirane u kosmos i pre nego što su testirane i tehnički bile spremne. To je dovodilo do katastrofa o kojima se do nedavno ništa nije znalo, jer su bile sakrivene daleko od očiju javnosti ...