Dobrovoljno Umiranje Ili Nešto Drugo. Zna se za veliki broj iznenadnih, naizgled neobjašnjivih smrti kod primitivnih naroda. Ipak, čini se da je ovoj pojavi poklanjano malo pažnje sve do 1942. godine, kada je Valter Skot objavio rezultate svojih istraživanja vudua.
   Štetnije Za Magove Nego Za Dušu Žrtve. Razmišljajući o magiji stičemo utisak da nigde u svetu, osim u nekim južnoameričkim državama gde je kult magije izuzetno jak, magija nije uzela toliko maha kao na ovim balkanskim prostorima. To je ne samo strašan greh, već i ozbiljna prepreka u duhovnoj evoluciji, kako pojedinaca tako i celih naroda.
   Prokletstvo Bogova Ili Nešto Drugo. Dobro poznat slučaj sa egiptolozima koji su na neobjašnjiv način umirali posle otvaranja Tutankamonove grobnice, nije jedini primer te vrste zabeležen u svetu. Verovanje u takozvana prokletstva, ma koliko izgledala apsurdno, ne bi trebalo da bude prepreka za dublje sagledavanje tog problema. Šta se tu dešava?!
   Uvek Je Privlačila Ljudski Rod Ali Koliko Je To Dobro? U svim vremenima, na svim prostorima, u gotovo svim civilizacijama i kulturama, ljudi su se uvek interesovali za čudovišni i tajanstveni svet magije. Pećinski čovek, pa i drevni Egipćanin, nije magiju posmatrao kao nešto misteriozno. Ona je za njih bila deo svakodnevnog života i življenja, nešto bez čega se stvarnost nije mogla ni zamisliti ...
   Šta je magijski napad i kako se odbraniti. Okretanje negativnih misli u pozitivne i smirenje, uslov je za trajno poboljšanje stanja. Magija ili čarobnjaštvo je verovanje da se pomoću natprirodnih sila može neposredno uticati na ljude, ostala bića i stvari ...
   Oduvek je bilo pitanje kako i zašto jedan čovek nanosi zlo drugom ljudskom biću. Naime, od kad je sveta i veka - loši i grešni ljudi zavide dobrima, starost zamera mladosti, a nesretne osobe – sretnima. Zavist se ispoljava u vrlo različitim oblicima, počev od ljubomore ignevnih izjava, preko različitih nepodopština, pa sve do zlih namera i odgovarajućih negativnih delovanja...
   Kako da, na primer, pobedimo strah, kada ga mi sami pothranjujemo strahom od straha? Kada kažemo da nešto hoćemo, onda to podrazumeva da zbilja možemo da hoćemo. Ne htenje kao neko unutarnje previranje, već kao mogućnost realizacije. Osnovno je pitanje kako i odakle hteti i kako nešto stvoriti. Mnogi da bi nešto postigli i dobili pribegavaju čak i magiji, bez obzira na sve posledice bavljenja njome. Cilj nam je odvartiti svakoga od bavljenja magijom, kao i objasniti načine borbe protiv nje, jer očigledno je da mnogo ljudi ima problema sa magijom ...
   Osnovni oblik ljudske komunikacije je reč. Tako i Biblija kaže. ' U početku beše reč'. U Indiji se kaže da je prelaz reči u stvarnost 'otvaranje'. poput otvaranja pupoljka. Uostalom, i kod nas postoji izreka - 'Lepa reč i gvozdena vrata otvara', a u poznatojpriči o Ali Babi i 40 razbojnika, magična je upravo fraza ' Sezame, otvori se'. Da li zaista postoje reči moći kojima se postiže duhovni preobražaj? Da li je znanje o mantrama dostupno samo nekolicini izabranih. U čemu je moć kletve ...
   Kad Voda, Vetar i Ptice Najavljuju Budućnost. Prirodni elementi su imali značajnu ulogu u predskazivanju budućnosti u davna vremena. Mnoge pojedinosti o gatanju na osnovu atmosferskih prilika (aeromantija) ili tokova vode (hidromantija), izgubljene su tokom prohujalih vremena. Danas imamo malo podataka o načinu korišćenja ovih metoda gatanja...
   Naš najbolji i najčuveniji beli mag gospodin Lav Geršman, Ukrajinac po rođenju, inače ljubitelj prirode, pecanja, kućnih ljubimaca, pisac preko 1000 priča koje 'nikako da objavi', dramskih komada, psiholog, reditelj, čovek čija biografija može biti povod za dobar akcioni film, jer ne samo da poznaje savršeno borilačke veštine, mačevanje pre svega, već je psiholog koji je u jednom periodu svog života lečio putem hipnoze autističnu decu, u okviru zvaničke ruske medicinske ustanove.
   Ovaj tekts može da vam razjasni mnogo toga što ste oduvek želeli da znate u vezi sa astrologijom, načinom na koji astrolozi rade, direketnim kontaktima između tv gledalaca i astrologa, belim magovima i mnogo toga još.
   Da li se smrću Brandona Lija ponovila nerazjašnjena priča kad je na mističan način život izgubio njegov otac, slavni Brus Li? Da li je Brus Li bio neko ko se zamerio Bogovima ili kineskim tajnim društvima? Zašto je porodicu Li sustiglo prokletstvo? ...
   U Bosni se onim osobama koje imaju psihičkih problema često kaže da će morati da idu hodži da im daju zapis. Muslimanski živalj je redovno sledio ove upute, naročito tamo gde nije bilo mogućnosti da se lako dođe do profesinalnih psihologa ili psihijatara.
   Nijedan oblik crnomagijskih čini nije tako strašan i opak kao sihir. Sihir predstavlja zlo koje se agresivno širi nastojeći uništiti onoga kome je namenjeno. 'Osećam da sam žrtva crne magije i sihira!' Ovako započinju mnoge priče sa ovih prostora Balkana, ali i iz mnogih krajeva sveta. Istovremeno, mnogi postavljaju pitanja kako prepoznati sihir, kako se od njega odbraniti, na koji način reagovati ...