08/24/2019 09:14 AM
Kamen, depilacija i kreda. Detaljno ovde...

... da prirodni kamen granit prenosi zvuk deset puta brže nego vazduh !!!
... da žene koje se depiliraju najčešće koriste žilet. Preko 70 procenata žena se depilira brijanjem !!!
... da kreda nastaje od sitnih fosila planktona !!!
08/23/2019 09:14 AM
Zglobovi, ptice i mravi. Detaljno ovde...
... da se u proseku, zglobovi na prstima ruke pomere 25 miliona puta u toku života !!!
... da bi preživele, mnoge ptice moraju dnevno da pojedu hrane srazmerno polovini svoje telesne težine !!!
... da se mravi, baš kao i ljudi, protežu i zevaju kad se probude !!!
08/22/2019 09:14 AM
Plavuše, mravi i čula. Detaljno ovde...
... da više od trećine plavuša nisu prirodne plavuše !!!
... da mravi mogu da prežive i do dve nedelje pod vodom !!!
... da kad neko umre, zadnje čulo koje prestaje da radi je sluh. Prvo se gubi vid, zatim čulo ukusa, pa čulo mirisa, čulo dodira, pa tek onda sluh !!!