12/14/2018 08:14 AM
Mejlovi, alkohol i reinkarnacija. Detaljno ovde...

... da se svakog minuta pošalje preko 240 miliona mejlova !!!
... da je u svakom momentu 2% svetske populacije pijano !!!
... da 70% ljudi veruje u život posle smrti !!!
12/13/2018 08:14 AM
Šećer, kiseonik i rađanje. Detaljno ovde...
... da jedno pakovanje od kilogram šećera sadrži više od pet miliona zrnaca !!!
... da od ukupne količine kiseonika koju čovek udahne 20% odlazi u mozak !!!
... da je žena koja drži rekord u rađanju rodila, 69 dece i to 16 puta blizance, sedam puta trojke i četiri puta četvorke !!!
12/12/2018 08:14 AM
Borovnica, grafit i oko. Detaljno ovde...
... da borovnica sadrži više antioksidanata od bilo kog drugog voća ili povrća !!!
... da kada bi bez prestanka vukli liniju jednom grafitnom olovkom, ona bi bila dugačka oko 57 kilometara !!!
... da ljudsko oko može da razlikuje čak 500 nijansi sive boje !!!