O SEJAČU I SEMENU. ... Detaljno ovde...
   Iziđe sejač da seje seme svoje. I kad je sejao, jedno seme padne kraj puta, te ga pogaziše i ptice nebeske ga pozobaše. Drugo padne na kamen, izniče i osuši se, jer nije imalo vlage. Treće padne među trnje i trnje izraste sa njim te ga uguši. A četvrto pade na dobru zemlju te izniče i donese stostruki plod. Gvoreći ovo povika: Ko ima uši da sluša, neka sluša. A njegovi učenici su Ga pitali šta znači ova priča. On im pak reče: ...
ISPIT ZAHVALNOSTI. ... Detaljno ovde...
   Horhe Luis Borhes uvodi nas u lavirinte mogućih događaja. U Santjagu je živeo jedan kanonik koji je želeo da nauči veštinu magije. Saznao je da je niko bolje ne poznaje od don Iljana iz Toleda. I on tako krenu za Toledo. Istog dana čim je stigao uputio se kući dok Ilijana, koga zateče kako: ...
PUT DO BLAGA. ... Detaljno ovde...
   Arapski istoričar El Iksaki iznosi ovaj događaj: 'Ljudi dostojni poverenja pričaju,ali samo je Alah sveznajući i milosrdan i ne spava, kako je u Kairu živeo neki čovek imalac velikog bogatstva, ali tako velikodušan i plemenit da ih je sva pogubio, izuzev kuće svoga oca, tako daje morao raditi za svoj hleb nasušni. Toliko je radio da ga je: ...
ŠTA JE ČOVEK? ... Detaljno ovde...
   Pitali su jednom oca algebre Al Kvarizma: 'Šta je to čovek'?
On im je odgovorio: ...
SPASENI MUNGOS ... Detaljno ovde...
   Neke osobe zadovoljavaju se sticanjem mađioničarskih sposobnosti pomoću kojih mogu da izvode stvari koje neki nazivaju čudima. Ali, takvi su se nasukali na pola puta i ne mogu dalje napredovati. Onaj ko je ostvario svoju suštinu, to jest, ko je sebe spoznao, oslobođen je ...
O GREHU ... Detaljno ovde...
   U selu Lašcu bilo je nekoliko starih crkvišta. Na jednoj od tih porušenih starih crkava stajala su dva zdrava mermerna suba. Polakomi se na njih neki Ali-aga pa dođe da ih uzme da od njih napravi kapiju na svojoj avliji. Reknu mu seljaci: ...
PRST KAO ČUDO ... Detaljno ovde...
   Mihailo Pupin je dominirao svaki skupom ljudi u kojem bi se našao, i to ne samo rečitošću i logikom nego celom svojom pojavom, celinom svoje impresivne i jake ličnosti. jednom mu jedna gospođa za stolom reče: ...
ŠETNJA BEZ POKRETA ... Detaljno ovde...
   Iz 'katmandua' Stevana Pešića prenosimo doživljaj Francuskinje Martin i njen bliski susret sa čudom tibetanskog lame.
'Gurua je videla prvi put pre osam godina. Pred završetak studija, putovala je sa prijateljima kroz Indiju i proveli su mesec dana U Daramsali, gde se njen lama tada nalazio. Sve joj se to učinilo egzotičnim i privlačnim. Po povratku u ...
OPROŠTAJNO PISMO. ... Detaljno ovde...
   Kada bi Bog za trenutak zaboravio da sam ja samo krpena marioneta, i podario mi komadić života, moguće je da ne bih kazao sve što mislim, ali bih nesumnjivo mislio sve što kažem ...
BITI SREĆAN. ... Detaljno ovde...
   U životu ne postoji nikakva dužnost osim dužnosti: biti srećan. Samo smo zato na svetu, a sa svim dužnostima, svim moralom i svim zapovedima retko činimo jedno drugoga srećnim, jer i sebe time ne činimo srećnima ...
SREĆNA KOŠULJA. ... Detaljno ovde...
   Nekada davno, u jednoj dalekoj zemlji živio je jedan sultan koji se iznenada razbolio. Pregledali su ga svi liječnici iz carstva, ali nitko nije znao što mu je, niti kako mu mogu pomoći. Svi su mislili da će umreti. Nakon nekog vremena na dvor je došao vrač i rekao sultanu da će ozdraviti ako obuče košulju sretnog čoveka ...
ODRŠKRINUTA VRATA. ... Detaljno ovde...
   Čak i u bezizlaznim situacijama, rešenje se vrlo lako može naći – sve zavisi od nas samih. Odluči neki car, zbog nekakvog važnog položaja na dvoru, da testira svoje dvorjane. Okruže ga moćni i mudri ljudi i car im reče: ...
ČETIRI KOVČEGA. ... Detaljno ovde...
   Beše neki car veliki i slavan i imao je običaj da se vozi na pozlaćenim kolima sa slugama i boljarima, sa čašću velikom, kako i dolikuje carevima. Sretnu jednom dva muža obučena u pocepano i prljavo odelo, blede u licu i vrlo mršave. Ali, car je ...
SLAVUJ. ... Detaljno ovde...
   Oni koji se klanjaju idolima nalik su na čoveka koji pomoću lepka lovi ptice i koji je, uhvativši jednom slavuja, hteo da ga zakolje i pojede. Slavuju je bio dat glas čovekov, pa on reče lepitelju: 'Kakva ti je korist, o čoveče, da me zakolješ, kada se od mene ne možeš zaistiti? Nego, ako me oslobodiš daću ...