Jedan mladi vojnik je neprestano ponižavan od strane nadređenog oficira i ostale vojske jer je verovao u Boga. Jednog dana kapetan je hteo da ga otvoreno ponizi pred ostalim vojnicima. Pozvao je mladića i rekao mu: ...
   Jednoga dana miš vidi kako seljak postavlja mišolovku. Odmah miš ode i sve ispriča kokoški, kravi i ovci. Kad im je ispričao, svi mu rekoše: ...
   Unuka je došla kod svoje bake i priupita je:
- Bako, kako si mogla živeti ranije...
- bez tehnologije
- bez interneta
- bez računara
- bez mobilnih telefona
- bez Facebook- a
Baka joj je mudro odgovorila: ...
   Učitelj je u školu doneo balone i zamolio decu da ih ponesu i na njih napišu svoja imena. Zatim su svi baloni izneseni u hodnik i učitelj ih je pomešao. Učitelj je deci dao 5 minuta da bi svi pronašli balon sa svojim imenom. Deca su potrčala da pogledaju, ali 5 minuta je brzo isteklo i niko nije našao balon sa svojim imenom ... Tada je nastavnik: ...
   Mudrost nekog naroda sadržana je i u njegovim poslovica i mudrim izrekama. Ovde vam prenosimo deo te bogate baštine koju je narod sakupio i ostavio današnjim i narednim pokolenjima da iz njih nauče mnogo toga što im može pomoći u svim segmentima života ...
   Pre više hiljada godina živeo je u Indiji mudrac koji je imao dve žene. Zvale su se Maitreji i Kaljani i obe su bile drage njegovom srcu. Kaljani je bila praktičnog duha i zanimala se samo za obična zadovoljstva u životu. Vodila je brigu o kući i njena interesovanja nisu prelazila granice svakodnevnog života. Međutim ...
   Otac je imao dva sina. Kada su dovoljno odrasli, primljeni su u krug učenika veda i povereni brizi jednog učitelja da bi izučavali drevne vede (staroindijske spise). Posle duže odsutnosti vratili su se kući, pošto su završili studije. Tada ih otac upita, da li su čitali Vedante - indijski filozofski sistem nastao iz Upanišada. Kada su mu odgovorili potvrdno, zapitao ih je: ...