Lekari sa Zapada su otkrili da meditiranje donosi zdravstvene koristi, pa ga preporučuju kao terapiju. Šta je to materijalistički Zapad nateralo na masovno izučavanje drevnih istočnjačkih disciplina? Meditacija je, u suštini ...
   Misao da ljudski duh može da menja objektivnu realnost bez posredovanja, stara je koliko i sam čovek. U odnosu na relaciju duh-telo, ova misao verovatno nije nigde toliko razrađena kao u filozofiji joge. Autogeni trening je vid relaksacione terapije koja se zasniva na autosugestiji i mentalnom procesu takozvane pasivne koncentracije. U toku vežbe koriste se standardne autosugestivne formule, pri čemu se pažnja selektivno usmerava na pojedine kombinacije telesnih i psiholoških nadražaja. Trening rezultira u mišićnoj i psihološkoj relaksiranosti, što se koristi za prevenciju neurotičkih i psihosomatskih poremećaja, kao i u njihovoj terapiji ...
   Hipnoza uživa veoma visok ugled u setu, čak i među vodećim naučnicima i lekarima. To je veština stara nekoliko hiljadaa godina, na šta upućuju mnogobrojna drevna svedočanstva iz kojih se vidi da su se njom bavili sveštenici još u antičkoj Grčkoj i Egiptu. Zabeleženo je da su bolesne ljude ponajviše lečili uz pomoć transa i sugestije, a često su hipnozu koristili i kao svejevrsnu anasteziju prilikom izvođenja nekih hirurških zahvata. Hrišćanstvo, međutim, pošto nije umelo da objasni funkciju hipnoze, gledal oje na nju kao na magiju, pa tako ona dugo nije imala pravi tretman, već joj je mesto bilo samo u cikrusu gde su vešti hipnotizeri pravili zabavu od hipnotisanih ljudi ...
   Nekada prezreni i odbačeni postupci narodne medicine za očuvanje zdrvlja čoveka, poput puštanja krvi, danas dobijaju naučnu potvrdu, naročito otkada su u pljuvački pijavica otkriveni i antikoagulanti i supstance za razbijanje tromba, pa čak i neki anestetici. Puštanje krvi jedan je od najstarijih terapijskih postupaka. Verovatno ga je primenjivao još i pračovek. Ovaj postupak se sačuvao delimično i u savremenoj medicini i čak doživljava naučnu verifikaciju ...
   Jedan od najstarijih dokumenata u oblasti medicine jeste Nei Čing Su Ven, kanon kineske medicine čije se autorstvo pripisuje Huang Tiju (2700 godine pre naše ere). Ovo delo koje ima 81 poglavblje, ispisano je sitnim ideografskim pismom na 700 stranica i danas ostaje jedina referenca tradicionalnih lekara sa Dalkog istoka.
   Kako srediti život? U svim nevoljama sebi možemo pomoći time što ćemo, uz pomoć Božje snage, negativno da preobrazimo u pozitivno! Svaka misao, dobra ili zla, kamen je u zdanju naše sudbine i obeležava je. Naše misli oblikuju naš lik i daju mu lični izraz, određuju naše ponašanje, stav i držanje celog tela. Ali i tuđe misli, kao i tuđi stavovi i način postupanja, ako im dozvolimo, mogu sudbonosno uticati na nas i oblikovati nas. Ono prvo uvek imajmo na umu, a onome drugome ne podležimo!
   Primitivni narodi psihička oboljenja leče na jedan sasvim drugačiji način od našega. Njima u savladavanju bolesti pomaže njihovo verovanje u demoni i duhove. Često su u lečenju duševnih bolesti opremljeni kopljima i ritualnim plaštevima, gde pokušavaju da pronađu izgubljenu dušu bolesnika. Zapaljeni komadi slame u ruci treba da povrate izgubljenu dušu. Da li je uopšte delotvorna medicina primitivnih plemena? ...