Kako primamo energiju i na koji način se ona dostavlja svim ćelijama fizičkog tela? Zašto dolazi do bolesti? Kako duša dospeva u telo? Na koji način su čakre povezane sa pojedinim žlezdama i organima? Šta donosi povećana a šta smanjena aktivnost energetskog centra...
   Čakre su ključne tačke koje primaju energiju kako bi živelo fizičko telo. Baš kroz ove centre, energije lečenja upravljaju se prema prema obolelim oblastima tela kako bi se postiglo stanje ravnoteže ili zdravlja... Centri sile ili čakre, raspoređene su po ...
   Iscelivanje Tela, Duše i Uma. Rekonekcija je sveobuhvatan proces ponovnog povezivanja sa Univerzumom koji omogućava proces Rekonektivnog isceljivanja. Ovo isceljivanje i evolutivne frekvencije nova su ...
   Sekret ili voće stabla Graviola (Annona muricata) na prirodni način delotvorno leči od stanica raka i 10.000 puta je jači od Hemoterapije. Zašto ljudi nisu svesni toga, ili bolje reći, zašto im se to krije? ...
   Kako da sami sebi pomognete prirodnim mirisima ili udišući i utrljavajući eterična ulja? Uticaj različitih mirisnih komponenti na čoveka poznat je još od starih vremena. Prirodni mirisi su kroz istoriju bili upotrebljavani u najrazličitije svrhe - za stimulisanje ili smirivanje tela i misli, da se privuče željena osoba ...
   Mirisi u našim životima imaju mnogo značajniju ulogu nego što se to obično misli. Sve je više dokaza da oni umnogome određuju naša osećanja i ponašanje i da se sa puno uspšeha mogu koristiti u lečenju. Uostalom, u pitanju i jeste čovekovo prvo čulo i mogli bismo slobodno reći - U početku beše miris. Jer. čulo mirisa je zaista prvo čulo, ono koje je prethodilo vidu i sluhu ...
   Već na blagi doticaj u našem organizmu počinje da se luči hormon sreće! Zašto je dodir toliko bitan u životu svakog deteta? Masiranje blagotvorno deluje na opšte stanje novorođenčadi, pomaže im da brže zaspu i a uspostave prisniji odnos sa roditeljima ...
   Meditacija je relaksacija. To je tehnika ili skup radnji ili stvar koja se radi sa jednim jedinim ciljem, a to je usmeravanje te naše nepristupačne stvari koju nazivamo umom. Um voli da bude skoncentrisan, i najsrećniji je kada ima šta da radi i kada je sva njegova energija usmerena na jedno mesto. Koncentracija kroz meditaciju donosi relaksaciju. Meditacija je veoma duhovna i zastrašujuća reč. jednostavnije rečeno, meditacija je namerno nastojanje da se koncentriše um. U stvari, u svom najjednostavnijem obliku, meditacija je i gledanje televizije ili slušanje muzike. Jer, gledanje islušanje zamenjuje meditiranje ...
   Lekari sa Zapada su otkrili da meditiranje donosi zdravstvene koristi, pa ga preporučuju kao terapiju. Šta je to materijalistički Zapad nateralo na masovno izučavanje drevnih istočnjačkih disciplina? Meditacija je, u suštini ...
   Misao da ljudski duh može da menja objektivnu realnost bez posredovanja, stara je koliko i sam čovek. U odnosu na relaciju duh-telo, ova misao verovatno nije nigde toliko razrađena kao u filozofiji joge. Autogeni trening je vid relaksacione terapije koja se zasniva na autosugestiji i mentalnom procesu takozvane pasivne koncentracije. U toku vežbe koriste se standardne autosugestivne formule, pri čemu se pažnja selektivno usmerava na pojedine kombinacije telesnih i psiholoških nadražaja. Trening rezultira u mišićnoj i psihološkoj relaksiranosti, što se koristi za prevenciju neurotičkih i psihosomatskih poremećaja, kao i u njihovoj terapiji ...
   Hipnoza uživa veoma visok ugled u setu, čak i među vodećim naučnicima i lekarima. To je veština stara nekoliko hiljadaa godina, na šta upućuju mnogobrojna drevna svedočanstva iz kojih se vidi da su se njom bavili sveštenici još u antičkoj Grčkoj i Egiptu. Zabeleženo je da su bolesne ljude ponajviše lečili uz pomoć transa i sugestije, a često su hipnozu koristili i kao svejevrsnu anasteziju prilikom izvođenja nekih hirurških zahvata. Hrišćanstvo, međutim, pošto nije umelo da objasni funkciju hipnoze, gledal oje na nju kao na magiju, pa tako ona dugo nije imala pravi tretman, već joj je mesto bilo samo u cikrusu gde su vešti hipnotizeri pravili zabavu od hipnotisanih ljudi ...
   Nekada prezreni i odbačeni postupci narodne medicine za očuvanje zdrvlja čoveka, poput puštanja krvi, danas dobijaju naučnu potvrdu, naročito otkada su u pljuvački pijavica otkriveni i antikoagulanti i supstance za razbijanje tromba, pa čak i neki anestetici. Puštanje krvi jedan je od najstarijih terapijskih postupaka. Verovatno ga je primenjivao još i pračovek. Ovaj postupak se sačuvao delimično i u savremenoj medicini i čak doživljava naučnu verifikaciju ...
   Primitivni narodi psihička oboljenja leče na jedan sasvim drugačiji način od našega. Njima u savladavanju bolesti pomaže njihovo verovanje u demoni i duhove. Često su u lečenju duševnih bolesti opremljeni kopljima i ritualnim plaštevima, gde pokušavaju da pronađu izgubljenu dušu bolesnika. Zapaljeni komadi slame u ruci treba da povrate izgubljenu dušu. Da li je uopšte delotvorna medicina primitivnih plemena? ...
   U poslednje vreme malo češće se piše i govori o urinoterapiji u lečenju raznih bolesti, pa i onih najtežih. Prvi tekstovi iz ove oblasti potiču iz Indije, i to napisani 3000 godina pre Hrista. Šivambu-kalpa (u sklopu Damar tantre) opisuje kako je bog Šiva dao uputstvo ljudima da žive bez bolesti i starosti ...