01/27/2020 08:14 AM
PROBLEMI I NEVOLJE KOD GAŠENJA TEKUĆEG RAČUNA. ... Detaljno ovde...
  
Održavanje računa u bankama skoro svi plaćamo svakog meseca, svake godine. I, onda, kada dođemo u situaciju da iz nekog razloga zatvorimo račun shvatimo da smo upali u 'vrzino kolo' iz kojeg je izlazak veoma skup. Kada biramo banku kod koje ćemo koristiti usluge, biramo je po...
01/27/2020 08:14 AM
KOJI SU KREDITI NAJJEFTINIJI, A KOJI KREDITI SU I DALJE NAJSKUPLJI. ... Detaljno ovde...
  
U Srbiji su najskupljigotovinski, potrošački krediti, kao i kreditne kartice. Kamate se kreću, u proseku, od 14.60 do 32 odsto na godišnjem nivou. Ipak, najskuplje su pozajmice po tekućem računu, kod kojih kamata iznosi od 28 do 35 odstvo godišnje. Najpovoljniji su ...
01/27/2020 08:14 AM
KAKO ODABRATI ROK NA KOJI DA SE ŠTEDI. ... Detaljno ovde...
  
U situaciji kada nemate sigurnu opciju za ulaganje svog novca, štednja je najsigurnija, najisplativija i time najbolja investicija. Postoje tri bazična elementa za opredeljivanje gde štedeti, a to su: pouzdanost, raspoloživost i komfor u korišćenju uloga i visina kamate. Kao i u drugim situacijama, najpovoljnija ...
01/27/2020 08:14 AM
ŠTA PODRAZUMEVA HIPOTEKA. ... Detaljno ovde...
  
Ukoliko se hipoteka uspostavlja na uknjiženu nepokretnost, ona se može uspostaviti na nepokretnost koja je predmet kredita ili neku drugu uknjiženu nepokretnost koja nema tereta i koja...
01/27/2020 08:14 AM
ŠTA JE EURIBOR. ... Detaljno ovde...
  
Euribor ili evropska međubankarska stopa predstavlja dnevnu referentnu kamatnu stopu po kojoj banke jedna drugoj nude novac za pozajmicu na ...
01/27/2020 08:14 AM
ŠTA JE SVE POTREBNO DA BISTE PODNELI ZAHTEV ZA DOBIJANJE KREDITA. ... Detaljno ovde...
  
Da biste podneli zahtev za dobijanje kredita, bankari uvek zahtevaju od vas sledeće: ...
01/27/2020 08:14 AM
SAVET - KAKO IZABRATI GOTOVINSKI KREDIT. ... Detaljno ovde...
  
Odluku o kreditu treba pažljivo doneti. Nažalost, praksa je pokazala da klijenti prihvataju nepovoljne uslove za kredit jer su na to primorani, zatim ne vode računa o uslovima, tako da tek dospećem prve rate uvide da će ih kredit skupo koštati i da neće moći da ga otplate. Za donošenje kvalitetne odluke potrebno je ...
01/27/2020 08:14 AM
KAKO NAJBOLJE ŠTEDETI. ... Detaljno ovde...
  
Uobičajeno je da je štednja namenjena kratkoročnim potrebama. Štednja koja je lako dostupna, prevashodno treba da služi za određene kupovine, hitne situacije ili kao osiguranje za situacije kada je novac hitno potreban - kao što je zamena nekog kućnog aparata ili gubitak posla...
01/27/2020 08:14 AM
REČNIK FINANSIJSKIH POJMOVA. ... Detaljno ovde...
  
Opširan rečnik finansijskih pojmova i izraza. Saznajte šta koji izraz znači u svetu finansija, banaka, investicija, kredita...! Finansija predstavljaju svojevrsnu umetnost i nauku upravljanja novcem. Poreklo reči finansije nije utvrđeno, jedni tvrde da je ...
01/27/2020 08:14 AM
E BANKING. ... Detaljno ovde...
  
Uskoro će sve preći na elektronsko plaćanje. Zato na vreme saznajte sve o E bankarstvu i kako ga koristiti na najbolji način. Nekada smo gledali na filmovima kako se u svetu koriste male plastične kartice za plaćanje računa, kako se preko računara vrše razne transakcije...
01/27/2020 08:14 AM
BANKA KOJA STVARA NOVAC IZ NIČEGA. ... Detaljno ovde...
  
Svet u kome danas živimo daleko je od onog o kojem smo sanjali, od ljudskih vrednosti i ideala koje smo naučili i u koje smo verovali. Toliko je daleko da se čovek mora zapitati kako je celokupno čovečanstvo posle hiljada godina civilizacije i naučnog, tehnološkog i kulturnog napretka došlo do stanja bezizlaznog 'ropstva'? Da li je moguće da...
01/27/2020 08:14 AM
KREDITI I BANKARSKO ZLO. ... Detaljno ovde...
  
Kako Privatni Bankari Upravljaju Društvom Krivotvoreći Novac i Kredite? U ovo dabašnje doba kada svetom vladaju zlo i izopačenost malo je onih koji nisu koristili kredite banaka za razne potrebe. Ljudi su danas naterani da uzimaju kredite, jer je to jedan vid ucene i držanja naroda na uzdi od strane vlasti...
01/27/2020 08:14 AM
NOVAC - NAJVEĆA PREVARA NA SVETU. ... Detaljno ovde...
  
Mnogi bankarski i ekonomski stručnjaci, a posebno političari danas barataju pojmovima kao što su: kupovna moć, potrošačka korpa, inflacija, hiper inflacija, devalvacija, kamatna stopa, zatezna kamata, prezaduženost, dužničko ropstvo, anuiteti, reprogram duga, MMF, Pariski i Londonski Klub, Svetska banka, IDA programi, donacije, investicije, klizni kurs, devizne rezerve itd. Znate li što sve to znači?
01/27/2020 08:14 AM
SAVET ZA DOMAĆINSTVO. ... Detaljno ovde...
  
Svako domaćinstvo može da podigne svoju energetsku efikasnost sa manjim ili većim ulaganjima. Zamena prozora, ugradnja termoizolacije i korišćenje štedljivih električnih aparata povećaće uštede energije i smanjiti račune na kraju meseca...