Euribor ili evropska međubankarska stopa predstavlja dnevnu referentnu kamatnu stopu po kojoj banke jedna drugoj nude novac za pozajmicu na ...
  
Da biste podneli zahtev za dobijanje kredita, bankari uvek zahtevaju od vas sledeće: ...
  
Odluku o kreditu treba pažljivo doneti. Nažalost, praksa je pokazala da klijenti prihvataju nepovoljne uslove za kredit jer su na to primorani, zatim ne vode računa o uslovima, tako da tek dospećem prve rate uvide da će ih kredit skupo koštati i da neće moći da ga otplate. Za donošenje kvalitetne odluke potrebno je ...
  
Uobičajeno je da je štednja namenjena kratkoročnim potrebama. Štednja koja je lako dostupna, prevashodno treba da služi za određene kupovine, hitne situacije ili kao osiguranje za situacije kada je novac hitno potreban - kao što je zamena nekog kućnog aparata ili gubitak posla...
  
Opširan rečnik finansijskih pojmova i izraza. Saznajte šta koji izraz znači u svetu finansija, banaka, investicija, kredita...! Finansija predstavljaju svojevrsnu umetnost i nauku upravljanja novcem. Poreklo reči finansije nije utvrđeno, jedni tvrde da je ...
  
Uskoro će sve preći na elektronsko plaćanje. Zato na vreme saznajte sve o E bankarstvu i kako ga koristiti na najbolji način. Nekada smo gledali na filmovima kako se u svetu koriste male plastične kartice za plaćanje računa, kako se preko računara vrše razne transakcije...
  
Svet u kome danas živimo daleko je od onog o kojem smo sanjali, od ljudskih vrednosti i ideala koje smo naučili i u koje smo verovali. Toliko je daleko da se čovek mora zapitati kako je celokupno čovečanstvo posle hiljada godina civilizacije i naučnog, tehnološkog i kulturnog napretka došlo do stanja bezizlaznog 'ropstva'? Da li je moguće da...
  
Kako Privatni Bankari Upravljaju Društvom Krivotvoreći Novac i Kredite? U ovo dabašnje doba kada svetom vladaju zlo i izopačenost malo je onih koji nisu koristili kredite banaka za razne potrebe. Ljudi su danas naterani da uzimaju kredite, jer je to jedan vid ucene i držanja naroda na uzdi od strane vlasti...
  
Mnogi bankarski i ekonomski stručnjaci, a posebno političari danas barataju pojmovima kao što su: kupovna moć, potrošačka korpa, inflacija, hiper inflacija, devalvacija, kamatna stopa, zatezna kamata, prezaduženost, dužničko ropstvo, anuiteti, reprogram duga, MMF, Pariski i Londonski Klub, Svetska banka, IDA programi, donacije, investicije, klizni kurs, devizne rezerve itd. Znate li što sve to znači?
  
Svako domaćinstvo može da podigne svoju energetsku efikasnost sa manjim ili većim ulaganjima. Zamena prozora, ugradnja termoizolacije i korišćenje štedljivih električnih aparata povećaće uštede energije i smanjiti račune na kraju meseca...
  
Da biste svoj godišnji odmor što bezbrižnije proveli na nekoj od turističkih destinacija, treba razmišljati i o osiguranju od bolesti ili povreda. Zato se savetuje građanima da obavezno...
  
Pozajmica po tekućem računu je široko korišćen proizvod, jer je procedura odobravanja jednostavna. Na vaš zahtev, odobrava se pozajmicaiti prema svojim potrebama. Ono što se...
  
U vreme recesije mnoge banke su se odlučile da ponude građanima kreditne kartice sa otplatom na više mesečnih rata. Uobičajeno je da sve što se kupi, može da se od 2-12 meseci i otplaćuje. Tako su ...
  
Pejpas je tehnološki napredan proizvod koji odlikuje brzina i jednostavnost. Putem 'maestro pejpas' kartice Unikredit banke mogu se obavljati takozvana beskontaktna plaćanja, dok je...