Unesite vašu težinu i visinu. Zatim pritisnite 'Izračunaj'.
Vaša Težina - kg
Vaša Visina - cm


Vaš Indeks Težine
Komentar - Savet
JavaScript Kit