VIC DANA

Učiteljica pita Pericu:
- Šta nam daje krava?
- Mleko.
- Šta nam daje kokoš?
- Jaja.
- A, šta nam daje koza?
- Pa, domaći zadatak.

Ostali vicevi...

The Conoplja News
www.conopljanews.net