VEROVALI ILI NE

■ Frizerka Žaklina Moman stradala je 1547. godine zato što je ženama ulepšavala kosu na način koji je sud okarakterisao kao 'delo nečastivog', pa je zbog toga spaljena na lomači !!!
■ Neobičan Cik-Cak most nalazi se u Šangaju, a tako je građen da nečastivi ne bi mogao da prođe preko njega. Po kineskom verovanju, nečastivi može da ide samo pravo !!!
■ Zaključana nevinost otkrivena je u austrijskom gradiću Kremsu. Pre 120 godine, pilikom rekonstrukcije crkve, otkriven je grob mlade žene iz aristrokratske porodice i utvrđeno da je sahranjena krajem 16. veka - sa zaključanim pojasom nevinosti !!!

Ostale činjenice...

  The Conoplja News
www.conopljanews.net