VEROVALI ILI NE

■ Lekar Januš Kukulski iz Krakova sakupio je trinaest hiljada značaka fudbalskih klubova iz 120 zemalja. Smatra se da je ovo najbogatija kolekcija takve vrste u svetu !!!
■ Princ Melhior fon Mekau, vladar Briksena u Austriji, umro je 1509. godine za vreme putovanja u Rim i dok je njegovo telo bilo izloženo da bi mu se odale vojne počasti, jedan vojnik iz počasne straže uspeo je da mu pretrese odelo i da u jednoj manžeti nađe priznanicu na čak 300.000 zlatnika koje je princ deponovao u jednoj nemačkoj banci. Priznanica je glasila - Na donosioca !!!
■ Zlatne terazije stavljane su u grob egipatskih princesa umrlih u ranoj mladosti jer se verovalo da će na takvoj vagi njihova dela pretegnuti grehove !!!

Ostale činjenice...

  The Conoplja News
www.conopljanews.net