12/19/2018 08:14 AM
Kraljice, treptanje i populacija. Detaljno ovde...

■ Svaka kraljica po imenu Džejn je bila ubijena, poludela ili osuđena na smrt !!!
■ Svaki čovek u proseku trepne 9.365 puta tokom dana sklapajući pritom oči na prosečnih 0,15 sekundi. To zajedno iznosi oko 267.000 godina u tami (proračunato, naravno za celu planetu) !!!
■ Svakodnevno svaki muškarac proizvede oko 300 miliona polnih ćelija. Kada bi svaki spermić bio pogodak čitavu svetsku populaciju mogla bi da 'proizvedu' 23 čoveka !!!
12/18/2018 08:14 AM
Slonovi, pčele i kraljevi. Detaljno ovde...
■ Slonovi su jedine životinje koje ne mogu da skaču !!!
■ Sve svetske pčele dolete svakoga dana na oko 3 triliona cvetova, proizvodeći tako oko 3.000 tona meda !!!
■ Svaki kralj u kartama predstavlja jednog velikog kralja iz istorije: pik-kralj David, tref-Aleksandar Veliki, herc-Karlo Veliki i karo-Julije Cezar !!!
12/17/2018 08:14 AM
Konji, gradovi i banane. Detaljno ovde...
■ Prvi predak današnjeg konja živeo je pre 50 miliona godina. Bio je dugacak 30, a visok 25 cm. Na prednjim nogama imao je četiri, a na zadnjim tri prsta !!!
■ Prvi grad na svetu koji je dostigao milion stanovnika bio je Rim, 133. godine pre nove ere. London je milionitog stanovnika dobio tek 1810, a Njujork 1875. godine. Danas u svetu ima oko 300 gradova sa više od milion stanovnika !!!
■ Reč banana je afričkog porekla i u savremeni svet doneli su je portugalski trgovci robljem. U vreme Aleksandra Velikog ovo ukusno voće Grci su zvali 'pala' !!!