05/19/2019 09:14 AM
Psi, labudovi i ostrige. Detaljno ovde...

■ Dalmatinac je jedini pas koji može da oboli od kostobolje !!!
■ Svi labudovi u Engleskoj vlasništvo su kraljice !!!
■ Ostrigi je oko veće od mozga !!!
05/18/2019 09:14 AM
Pacov, bubašvabe i mačke. Detaljno ovde...
■ Pacov može da izdrži bez vode duže nego kamila !!!
■ Iako su vec 250 miliona godina na zemlji, bubašvabe se nimalo nisu promenile !!!
■ Mačke mogu da čuju ultrazvuk !!!
05/17/2019 09:14 AM
Psi, zebre i krave. Detaljno ovde...
■ Psi i ljudi su jedine životnije koje imaju prostatu !!!
■ Zebre ne vide narandžastu boju !!!
■ Kravu je moguće voditi uz, ali nikako niz stepenice !!!