06/23/2018 09:14 AM
Rimljani, kišobrani i telefoni. Detaljno ovde...

■ Sin rimskog cara Klaudija izgubio je život kad mu je jedna od tri kruške sa kojima je žonglirao upala u usta i zagušila ga !!!
■ Vojvoda od Velingtona (1769-1852) koji je ratovao sa Napoleonom, nosio je svoj kišobran i u rat. Ovaj kišobran se danas nalazi u britanskom vojnom muzeju !!!
■ Francuska akademija nauka proglasila je svojevremeno telefon za maštariju koja se nikada neće ostvariti !!!
06/22/2018 09:14 AM
Majmuni, ribe i svetionici. Detaljno ovde...
■ Holandski brod 'Sedam provincija', na kojem se nalazilo 50 žena sa decom, 1853. godine napalo je kraj obala Madagaskara 7 piratskih džunki. Kapetan je tada pustio svoj tovar - 1002 majmuna od kojih su se gusari toliko uplašili da su momentalno pobegli! U stvari brod je trebalo da preveze samo '1 ili 2 majmuna' za jednog trgovca iz Filadelfije, ali se mastilo razlilo tako da se reč 'ili' što je na engleskom 'or', tako zabrljala da je izgledala kao dve nule !!!
■ Riba sa fenjerom, okeanska riba Gigantactis, koja živi na dubini od 2.000 metara, ima na glavi dugačak izraštaj, a na njegovom vrhu svetleći organ čija svetlost razbija podvodnu tamu !!!
■ Planove za svetionik Makari u blizini Sidneja u Australiji izradio je Džordž Grinvej, zatvorenik osuđen na dugogodišnju robiju. Kada je počela izgradnja svetionika, Grinvej je nagrađen za svoje delo puštanjem na slobodu !!!
06/21/2018 09:14 AM
Kraljevi, krabe i biljke. Detaljno ovde...
■ Elizabeta Kristina (1746-1840), od koje se posle svega 4 godine braka razveo naslednik pruskog prestola i osudio je na doživotno zatočeništvo, provela je zatvorena u Štetinskoj tvrđavi 71 godinu. Svoga muža, koji je kasnije postao kralj Frederik Viljem II, nadživela je za 41 godinu !!!
■ Purpurna obalska kraba u odnosu na svoju težinu 40 puta je jača od čoveka !!!
■ Biljka 'nedirak' ima toliko osetljiv plod-čauru da puca od samog dodira, razbacujući tako seme na sve strane !!!