06/22/2018 09:14 AM
NOVAC - NAJVEĆA PREVARA NA SVETU. ... Detaljno ovde...
  
Mnogi bankarski i ekonomski stručnjaci, a posebno političari danas barataju pojmovima kao što su: kupovna moć, potrošačka korpa, inflacija, hiper inflacija, devalvacija, kamatna stopa, zatezna kamata, prezaduženost, dužničko ropstvo, anuiteti, reprogram duga, MMF, Pariski i Londonski Klub, Svetska banka, IDA programi, donacije, investicije, klizni kurs, devizne rezerve itd. Znate li što sve to znači?
06/22/2018 09:14 AM
SAVET ZA DOMAĆINSTVO. ... Detaljno ovde...
  
Svako domaćinstvo može da podigne svoju energetsku efikasnost sa manjim ili većim ulaganjima. Zamena prozora, ugradnja termoizolacije i korišćenje štedljivih električnih aparata povećaće uštede energije i smanjiti račune na kraju meseca...
06/22/2018 09:14 AM
KAKO SE OSIGURATI PRED ODLAZAK NA PUT. ... Detaljno ovde...
  
Da biste svoj godišnji odmor što bezbrižnije proveli na nekoj od turističkih destinacija, treba razmišljati i o osiguranju od bolesti ili povreda. Zato se savetuje građanima da obavezno...