Svet finansija - www.conopljanews.net
08/21/2018 09:14 AM
PROBLEMI I NEVOLJE KOD GAŠENJA TEKUĆEG RAČUNA. ... Detaljno ovde...
  
Održavanje računa u bankama skoro svi plaćamo svakog meseca, svake godine. I, onda, kada dođemo u situaciju da iz nekog razloga zatvorimo račun shvatimo da smo upali u 'vrzino kolo' iz kojeg je izlazak veoma skup. Kada biramo banku kod koje ćemo koristiti usluge, biramo je po...
08/21/2018 09:14 AM
KOJI SU KREDITI NAJJEFTINIJI, A KOJI KREDITI SU I DALJE NAJSKUPLJI. ... Detaljno ovde...
  
U Srbiji su najskupljigotovinski, potrošački krediti, kao i kreditne kartice. Kamate se kreću, u proseku, od 14.60 do 32 odsto na godišnjem nivou. Ipak, najskuplje su pozajmice po tekućem računu, kod kojih kamata iznosi od 28 do 35 odstvo godišnje. Najpovoljniji su ...
08/21/2018 09:14 AM
KAKO ODABRATI ROK NA KOJI DA SE ŠTEDI. ... Detaljno ovde...
  
U situaciji kada nemate sigurnu opciju za ulaganje svog novca, štednja je najsigurnija, najisplativija i time najbolja investicija. Postoje tri bazična elementa za opredeljivanje gde štedeti, a to su: pouzdanost, raspoloživost i komfor u korišćenju uloga i visina kamate. Kao i u drugim situacijama, najpovoljnija ...