04/24/2019 09:14 AM
ŠTA JE SVE POTREBNO DA BISTE PODNELI ZAHTEV ZA DOBIJANJE KREDITA. ... Detaljno ovde...
   Da biste podneli zahtev za dobijanje kredita, bankari uvek zahtevaju od vas sledeće: ...
04/24/2019 09:14 AM
SAVET - KAKO IZABRATI GOTOVINSKI KREDIT. ... Detaljno ovde...
   Odluku o kreditu treba pažljivo doneti. Nažalost, praksa je pokazala da klijenti prihvataju nepovoljne uslove za kredit jer su na to primorani, zatim ne vode računa o uslovima, tako da tek dospećem prve rate uvide da će ih kredit skupo koštati i da neće moći da ga otplate. Za donošenje kvalitetne odluke potrebno je ...
04/24/2019 09:14 AM
KAKO NAJBOLJE ŠTEDETI. ... Detaljno ovde...
   Uobičajeno je da je štednja namenjena kratkoročnim potrebama. Štednja koja je lako dostupna, prevashodno treba da služi za određene kupovine, hitne situacije ili kao osiguranje za situacije kada je novac hitno potreban - kao što je zamena nekog kućnog aparata ili gubitak posla...