04/21/2018 09:14 AM
KAKO ODABRATI ROK NA KOJI DA SE ŠTEDI. ... Detaljno ovde...
  
U situaciji kada nemate sigurnu opciju za ulaganje svog novca, štednja je najsigurnija, najisplativija i time najbolja investicija. Postoje tri bazična elementa za opredeljivanje gde štedeti, a to su: pouzdanost, raspoloživost i komfor u korišćenju uloga i visina kamate. Kao i u drugim situacijama, najpovoljnija ...
04/21/2018 09:14 AM
ŠTA PODRAZUMEVA HIPOTEKA. ... Detaljno ovde...
  
Ukoliko se hipoteka uspostavlja na uknjiženu nepokretnost, ona se može uspostaviti na nepokretnost koja je predmet kredita ili neku drugu uknjiženu nepokretnost koja nema tereta i koja...
04/21/2018 09:14 AM
ŠTA JE EURIBOR. ... Detaljno ovde...
  
Euribor ili evropska međubankarska stopa predstavlja dnevnu referentnu kamatnu stopu po kojoj banke jedna drugoj nude novac za pozajmicu na ...