03/18/2018 08:14 AM
BANKA KOJA STVARA NOVAC IZ NIČEGA. ... Detaljno ovde...
  
Svet u kome danas živimo daleko je od onog o kojem smo sanjali, od ljudskih vrednosti i ideala koje smo naučili i u koje smo verovali. Toliko je daleko da se čovek mora zapitati kako je celokupno čovečanstvo posle hiljada godina civilizacije i naučnog, tehnološkog i kulturnog napretka došlo do stanja bezizlaznog 'ropstva'? Da li je moguće da...
03/18/2018 08:14 AM
KREDITI I BANKARSKO ZLO. ... Detaljno ovde...
  
Kako Privatni Bankari Upravljaju Društvom Krivotvoreći Novac i Kredite? U ovo dabašnje doba kada svetom vladaju zlo i izopačenost malo je onih koji nisu koristili kredite banaka za razne potrebe. Ljudi su danas naterani da uzimaju kredite, jer je to jedan vid ucene i držanja naroda na uzdi od strane vlasti...
03/18/2018 08:14 AM
NEMORALNOST BANKARSKOG SISTEMA. ... Detaljno ovde...
  
Čovek po imenu Larry Hannigan je napisao ovu priču još 1971. kao poklon australijskom narodu, kako bi im objasnio neodrživost i nemoralnost postojećeg bankarskog sistema i da će pre ili kasnije doći do sukoba između naroda sa jedne i privatnih 'bankara' sa druge strane...
03/18/2018 08:14 AM
NOVAC - NAJVEĆA PREVARA NA SVETU. ... Detaljno ovde...
  
Mnogi bankarski i ekonomski stručnjaci, a posebno političari danas barataju pojmovima kao što su: kupovna moć, potrošačka korpa, inflacija, hiper inflacija, devalvacija, kamatna stopa, zatezna kamata, prezaduženost, dužničko ropstvo, anuiteti, reprogram duga, MMF, Pariski i Londonski Klub, Svetska banka, IDA programi, donacije, investicije, klizni kurs, devizne rezerve itd. Znate li što sve to znači?
03/18/2018 08:14 AM
SAVET ZA DOMAĆINSTVO. ... Detaljno ovde...
  
Svako domaćinstvo može da podigne svoju energetsku efikasnost sa manjim ili većim ulaganjima. Zamena prozora, ugradnja termoizolacije i korišćenje štedljivih električnih aparata povećaće uštede energije i smanjiti račune na kraju meseca...
03/18/2018 08:14 AM
KAKO SE OSIGURATI PRED ODLAZAK NA PUT. ... Detaljno ovde...
  
Da biste svoj godišnji odmor što bezbrižnije proveli na nekoj od turističkih destinacija, treba razmišljati i o osiguranju od bolesti ili povreda. Zato se savetuje građanima da obavezno...
03/18/2018 08:14 AM
KAKO KORISTITI POZAJMICU NA RAČUNU. ... Detaljno ovde...
  
Pozajmica po tekućem računu je široko korišćen proizvod, jer je procedura odobravanja jednostavna. Na vaš zahtev, odobrava se pozajmicaiti prema svojim potrebama. Ono što se...