07/21/2019 09:14 AM
TAJNA UNIŠTENJA SIBIRSKOG METEORA. Detaljno ovde...
   Tajni zaštitnici zemlje. Teško da se ijedan dogadaj u XX veku može uporediti sa eksplozijom u Sibiru (Tunguska oblast) 1908. godine. Ukupna snaga eksplozije premašila je zajedničku snagu atomskih bombi bačenih na Hirošimu i Nagasaki vise od 2.000 puta! Osim toga, Tunguska eksplozija prouzrokovala je neverovatne stvari...
07/21/2019 09:14 AM
TAJNA UNIŠTENJA SIBIRSKOG METEORA. Detaljno ovde...
   Tajni zaštitnici zemlje. Teško da se ijedan dogadaj u XX veku može uporediti sa eksplozijom u Sibiru (Tunguska oblast) 1908. godine. Ukupna snaga eksplozije premašila je zajedničku snagu atomskih bombi bačenih na Hirošimu i Nagasaki vise od 2.000 puta! Osim toga, Tunguska eksplozija prouzrokovala je neverovatne stvari...
07/21/2019 09:14 AM
TAJNA KAMENJA IZ IKE. Detaljno ovde...
   Ljudi i dinosaurusi zajedno!? Poreklo čoveka kao i vreme njegovog nastanka sujoš uvek velika nepoznanica za čovečanstvo, bez obzira na to koliko se zvanična nauka trudila da ljudima prikaže da su njihova objašnjenja i činjenice tačni i bezpogovorni. Međutim, mnogo je ...
07/21/2019 09:14 AM
ZAROBLJENICI VREMENSKE MAGLE. Detaljno ovde...
   Ulaz paralelnih svetova... Po najnovijim statističkim podacima na Zemlji svake godine bez traga nestane oko dva miliona ljudi. Mnogi od ovih nestanaka imaju razumljivo objašnjenje: ubistva, nesrećni slučajevi, elementarne nepogode, namerno zametanje tragova kada ljudi ...
07/21/2019 09:14 AM
TAJNA FANTOMSKIH VOJNIKA. Detaljno ovde...
   Duhovi još uvek ratuju... Svet materije i onaj tajanstveni svet duhova nekad zaranjaju jedan u drugi i međusobno se isprepliću. Na neke nama nepoznate načine entiteti iz duhovnog sveta nekada ...
07/21/2019 09:14 AM
MISTERIJA ZELENE DECE IZ VULPITA. Detaljno ovde...
   U blizini sela Volpit, u engleskoj oblasti Safolk, radnici su radili u polju, kada su u neko doba čuli glasan dečiji plač iz jednog od jaraka koji su iskopani da bi se lovili vukovi - po kojima je ovo mesto i dobilo ime. Kada su prišli...
07/21/2019 09:14 AM
VATIKANSKA TAJNA CRNOG PAPE. Detaljno ovde...
   On stoji iza svega... Mislili ste da je papa vrhovni poglavar Vatikana i katoličke crkve? Ali, iza pape, obučenog u belo, stoji pravi vrhovni poglavar i Vatikana, i katoličke crkve, i Iluminata, i Masona, i CIA-e, FBI-a...! To je Crni papa...?!