05/25/2018 09:14 AM
BRAČNE NEVOLJE ZBOG ČINI. ... Detaljno ovde...
  
Kad nekoga zadesi nesreća u braku – tu se, pre svega, misli na svakodnevne svađe, 'zavezanost' jednog ili oba bračna druga i nemogućnost da imaju poroda – onda bar polovina meštana misli da je na njih neko bacio opasne čini...
05/25/2018 09:14 AM
MOĆNE RUSALKE. ... Detaljno ovde...
  
Kako su svireepi vodeni demoni koji u vodi uzimaju duše došli glave devojci koja je i sama posedovala đavolju silu. Na njenoj sahrani sveće su se gasile kao od šale a sveštenik nije mogao da čita opelo, jer se onesvestio pored kovčega...
05/25/2018 09:14 AM
OČI U OČI SA NEČASTIVIM. ... Detaljno ovde...
  
Kad je bio potpuno opkoljen i osetio kraj, kroz sobu se prolomio jak i neodređen jauk, a onda i prasak - sva okna su se razbila i staklo je uletelo u sobu, kao da ih je jak vetar razneo. Ovako priča vračara koja je ceo svoj život posvetila uništavanju nečistih sila...
05/25/2018 09:14 AM
ČUVAJTE SE OVOGA. ... Detaljno ovde...
  
Cilj ovih tekstova o tajnama Vlaške magije nije nam nikako da se ljudi bave magijom, već naprotiv, baš suprotno - da ljude odvratimo i od bilo kakve pomisli o bavljenju magijom. Želim da ovi tekstovi budu svojevrsne lekcije svima o tome koliko je magija štetna i koliko je nevolja donela mnogima. Magija nikome nije donela ništa dobro, a pogotovo onima koji su magijom mislili da će rešiti svoje probleme...
05/25/2018 09:14 AM
MAGIJSKI SIMBOL - OBELEŽJE REVOLUCIJE. ... Detaljno ovde...
  
Zašto je stari magijski simbol postao obeležje revolucija? U ime čega su ubijeni milioni ljudi? Od Francuske buržoaske revolucije, objave Komunističkog manifesta, zatim Pariske komune i sovjetskog Oktobra, provlače se, do naših prostora i vremena, tajanstvene niti koje na čudan način povezuju različite epohe i geografski naizgled udaljene istorijske događaje...
05/25/2018 09:14 AM
ČUVAJTE SE SAMOZVANACA. ... Detaljno ovde...
  
O lečenju bionergijom i mogućnostima ekstrasensa počelo je da se priča tek pošto su se neki pisci i novinari ohrabrili da u časopisima i novinama objave svoje utiske o mogućnostima i čudesima tada ceć poznate isceliteljke Džune (krajem 80-tih godina)...
05/25/2018 09:14 AM
ČUVAJTE SE KLETVI. ... Detaljno ovde...
  
Ne Proklinjite Druge. Neki psiholozi su primetili sličnost između predviđanja sopstvene smrti i takozvanog sindroma 'uperene kosti' prisutnog u animističkim društvenim zajednicama. Naime, dovoljno je da vrač ili osoba koja poseduje neki magijski predmet bace kletvu na pojedinca, upere u njega kost i kažu mu da će uskoro umreti. Iako potpuno zdrava, žrtva je ponekad toliko traumatizovana da zaista umire kako je i prorečeno...