12/15/2017 08:14 AM
Žene, plavuše i imena. Detaljno ovde...

... da čak 43% žena redovno glumi orgazam !!!
... da do 2202. godine više se neće rađati prirodne plavuše, a danas one čine samo 1% svetske populacije !!!
... da je u Srbiji najčešće ime Nikola Jovanović !!!
12/14/2017 08:14 AM
Mejlovi, alkohol i reinkarnacija. Detaljno ovde...
... da se svakog minuta pošalje preko 240 miliona mejlova !!!
... da je u svakom momentu 2% svetske populacije pijano !!!
... da 70% ljudi veruje u život posle smrti !!!
12/13/2017 08:14 AM
Šećer, kiseonik i rađanje. Detaljno ovde...
... da jedno pakovanje od kilogram šećera sadrži više od pet miliona zrnaca !!!
... da od ukupne količine kiseonika koju čovek udahne 20% odlazi u mozak !!!
... da je žena koja drži rekord u rađanju rodila, 69 dece i to 16 puta blizance, sedam puta trojke i četiri puta četvorke !!!