07/21/2019 09:14 AM
Izrazi, mišići i brakovi. Detaljno ovde...

... da je kada su se za vreme secesijskog rata trupe vraćale u svoje kartele bez gubitaka, na jednoj velikoj tabli pisalo '0 Killed' (0 poginulih), a odatle je nastao izraz OK - sve dobro !!!
... da telo koristi 300 mišića samo da bi se održalo u ravnoteži kada stojimo !!!
... da su najmlađi bračni par na Zemlji bili deca od 8 i 9 godina, a venčali su se u Kini 1910. godine !!!
07/20/2019 09:14 AM
Ljubljenje, karijes i gradovi. Detaljno ovde...
... da svaki čovek provede oko 20.160 minuta svog života u ljubljenju !!!
... da ljubljenje štiti od karijesa, jer povećano lučenje pljuvačke pročišćava usnu šupljinu !!!
... da je Nauru jedina država na svetu koja nema glavni grad !!!
07/19/2019 09:14 AM
Ribice, oči i zmije. Detaljno ovde...
... da ako zlatnu ribicu čuvate u mračnoj prostoriji, ona će vremenom postati potpuno bela !!!
... da kako starimo, naše oči dobijaju sve svetliju nijansu !!!
... da su zmije jedine životinje koje jedu samo druge žive organizme i nikada neće pojesti nešto biljnog porekla !!!