09/21/2019 09:14 AM
Zubi, godine i grbovi. Detaljno ovde...

... da je Abraham Lincoln imao protezu za zube od drveta, kao i većina ljudi tog vremena !!!
... da su šanse da se rodite 29. februara prestupne godine 1 prema 1461 !!!
... da se u starom grbu grada Sente nalase i dve kečige. One tu nisu bile slučajno. U srednjem veku, naime, u Senti je povremeno bilo i više od pet stotina ribara na Tisi, tada prebogatoj ribom !!!
09/20/2019 09:14 AM
Puževi, kartice i mačke. Detaljno ovde...
... da se godišnje u restoranima posluži oko milijardu puževa !!!
... da je prva kreditna kartica objavljena od strane American Express-a 1951. godine !!!
... da mačke ne osećaju sladak ukus !!!
09/19/2019 09:14 AM
Štetočine, aventure i Eskimi. Detaljno ovde...
... da je najveća štetočina među pticama crvenokljuna kvelea, slična vrapcu, duga oko 13 centimetara. Gnezdi se u tropskim predelima Afrike, a ogromna jata kvelea nanose veliku štetu usevima što otežava život i inače gladnom domorodačkom stanovništvu. Kvelee su tako brojne da, recimo, na području od 2.000 hektara svojim gnezdima prekriju svako drvo, pa je izračunato da broj njihovim gnezda može da iznosi i do 10 miliona !!!
... da je Libi Ridls žena koja se prvi put u istoriji usudila da sama na sankama koje vuku psi, pređe 1.600 kilometara od Ankoridža do Noma na Aljasci. Na temperaturi od 50 stepeni ispod nule, po snegu i vetru čiji su udari ponekad iznosili 90 kilometara na čas, ovu razdaljinu ona je prešla za 18 dana i 20 časova !!!
... da neki Eskimi koriste hladnjake kako bi sprečili potpuno smrzavanje hrane !!!