12/19/2018 08:14 AM
Žirafe, razvodi i petak 13. Detaljno ovde...

... da je beba žirafe visoka 2 metra kada se rodi !!!
... da je dvadeset odsto razvoda u svetu uzrokovano virtuelnom prevarom, odnosno četovanjem jednog od partnera na Internetu !!!
... da se petak trinaesti pojavljuje tri puta godišnje na svakih jedanaest godina !!!
12/18/2018 08:14 AM
Kapljice, Eskimi i oposumi. Detaljno ovde...
... da kapljica pljuvačke raspršena u trenutku kijanja dostiže brzinu od 103 km/h !!!
... da i Eskimi koriste frižidere, ali da bi sačuvali hranu od zamrzavanja !!!
... da je novorođeni oposum - severnoamerički torbar, toliko mali da je kafena kašičica dovoljno velika da se u nju smesti čak njih trideset !!!
12/17/2018 08:14 AM
Stanovništvo, venčanja i energija. Detaljno ovde...
... da kada bi se celokupno svetsko stanovništvo svelo na 100 stanovnika, proporcionalno svim svetskim nacijama, planetu bi naseljavalo 57 Azijata, 21 Evropljanin, 14 Amerikanaca i 8 Afrikanaca. Od toga bi bilo 52 žene i 42 muškarca, 30 belaca, 89 heteroseksualaca i 11 homoseksualaca, a šest osoba bi posedovalo 59% ukupnog svetskog bogatstva, i svi bi oni bili Amerikanci. Samo jedna osoba bi imala kompjuter !!!
... da ako se venčate sa osobom koja vam je prvo bila ljubavnik/ca, verovatnoća da se razvedete povećava se za 60% !!!
... da je energija koju emituje odrastao čovek dovoljna da upali sijalicu od 120 vati !!!