02/22/2017 08:14 AM
Verovali ili ne... Detaljno ovde...

■ U jednom oblakoderu u Torontu postavljen je sistem za grejanje stanova koji koristi sunčevu energiju, ali sakuplja i toplotu tela koju zrače mnogobrojni stanovnici ove zgrade !!!
■ Gručo Marks, čuveni filmski komičar, načinio je prvi 'geg' kada je još kao dečak, na probi crkvenog hora, iglom izbušio orgulje !!!
■ Pereci potiču iz Južne Francuske gde su ih, počev od 610.godine, kaluđeri pravili da liče na dečije ruke sklopljene za molitvu !!!
02/21/2017 08:14 AM
Verovali ili ne... Detaljno ovde...
■ Engleska posluga u XVII veku najviše je zarađivala na napojnicama gostiju, pa je često odbijala da radi u kućama koje su retko pravile prijeme !!!
■ Poslednje reči na samrtnoj postelji osnivača čuvenog američkog cirkusa, Fineasa Barnuma (1810-1891) bile su: 'Koliki je danas prihod od karata'? !!!
■ Nilski konj ima želudac veličine 3 metra u koji može da stane 200 kilograma hrane !!!
02/20/2017 08:14 AM
Verovali ili ne... Detaljno ovde...
■ Ser Henri Morgan bio je engleski gusar koji je dobio plemstvo i Jamajku na upravu !!!
■ Nemarno vezana kravata ušla je u Engleskoj i Francuskoj u modu 1692, godine, posle bitke kod Stenkerka kada su francuski prinčevi jurnuli u borbu nemajući vremena da propisno vežu vratne marame !!!
■ Da bi proizvela 450 grama meda, pčela treba da obiđe oko sedam i po miliona cvetova, što znači da pređe razdaljinu koja odgovara trostrukom obimu Zemlje !!!