04/29/2017 09:14 AM
Konji, lov i ratovi. Detaljno ovde...

■ Konji spavaju pretežno stojeći. Njihove noge imaju naročit sistem tetiva, kostiju i zglobova koji može bez napora da izrdži težinu ove krupne životinje dok su njeni mišici, u stanju mirovanja, potpuno opušteni !!!
■ Mongolski kan i kineski car Kublaj-kan odlazio je u lov sa 500 sokolova i pratnjom od 10.000 ljudi !!!
■ Najkraći rat u istoriji čovečanstva se vodio izmedju Zanzibara i Engleske 1986. godine, a trajao je samo 38 minuta. Ovaj najkraći rat se završio kapitulacijom Zanzibara !!!
04/28/2017 09:14 AM
Izrazi, nos i insekti. Detaljno ovde...
■ Kada su se za vreme Secesijskog rata trupe vraćale u svoje kartele bez gubitaka, napisali bi na jednoj velikoj ploči '0 killed' (nula poginulih). Otuda izraz O.K. da bi smo rekli da je sve dobro !!!
■ Kada čovek duva nos brzina vazduha koji izlazi pod pritiskom dostiže i 160km/h brzine !!!
■ Knjiga prosečne veličine sa imenima svih insekata - a na našoj planeti postoji više od 900.000 poznatih vrsta - imala bi oko 6.000 stranica !!!
04/27/2017 09:14 AM
Kameleoni, kornjače i Mesec. Detaljno ovde...
■ Jezik kameleona dvostruko je duži od njegovog tela !!!
■ Kornjače mogu da dišu kroz svoju stražnjicu !!!
■ Kada je mesec tačno iznad Vas, vaša težina je nešto malo manja nego obično !!!