10/18/2017 09:14 AM
Klavir, ribe i krompir. Detaljno ovde...

... da su Stari Rimljani koristili smrvljene mozgove miševa kao pastu za zube !!!
... da kod Eskima postoji sledeći običaj: kada se bebe razbole njihove majke im isisaju sline iz nosa !!!
... da prema regulaciji američke administracije za hranu i lekove (FDA) dozvoljeno je 10 insekata i do 35 jajašca mušica u 200 grama suvog grožđa.Takođe, dozvoljeno je do 150 delova buba i 5 dlaka glodara u 450 grama kikiriki putera !!!
10/17/2017 09:14 AM
Klavir, ribe i krompir. Detaljno ovde...
... da je prvi klavir koji je imao sve važne delove današnjeg klavira, izradio 1711. godine Firentinac Bartolomeo Kristofi !!!
... da je riba koja je slična jegulji - 'pegava hujka', može da 'stoji'. Kada miruje, ona uzdigne celo telo, a repom se oslanja na dno !!!
... da je krompir u Evropu donet iz Amerike 1536. godine. U početku se gajio kao ukrasna biljka i bio je sejan zbog svog cveta, pa su ga plemići često nosili na reveru !!!
10/16/2017 09:14 AM
Lekari, vatrogasci i podmornice. Detaljno ovde...
... da je rimski lekar Dioskorid, koji je živeo polovinom prvog veka naše ere, davao vojnicima koje je trebao da operiše vino od mandragore da bi manje osećali bolove !!!
... da su vatrogasci postojali kao organizovano telo još u II veku pre naše ere, o čemu svedoči zapis na jednom egipatskom papirusu !!!
... da je prvu uspelu podmornicu izgradio Amerikanac Devid Bušnel 1776. godine i dao joj ime 'Kornjača'. Kretala se pomoću ručnog propelera, a za napad je koristila minu od 70 kilograma pričvršćenu na dugačku motku. Podmornica je izgrađena da bi se uništili engleski brodovi u ratu za nezavisnost Amerike !!!