vrh

UNOS VAŠIH OGLASA

Ovde je forma za dodavanje vaših besplatnih oglasa uz koje možete da pošaljete i sliku. Molimo Vas da tačno ispunite sva tražena polja i odaberete pravu kategoriju za vaš oglas gde će se naći. Nakon kontrole sadržaja Vašeg oglasa, Vaš oglas će biti postavljen na sajt. Oglasi sa nezakonitim i nemoralnim sadržajem, (nasilje, pornografija, droge, oružje, verska netrpeljivost) neće se uzimati u obzir.
Obavezno tekst oglasa pišite gramatički ispravno, malim slovima i velikim slovima tamo gde treba.
Koristite obavezno naša slova.
Oglasi gde su sve reči ili neki delovi pisani velikim slovima neće se uzimati u obzir !!!
    Ukoliko šaljete sliku uz oglas, slika mora biti u nekom od ovih formata: JPG, JPEG, GIF ili PNG. Ostali formati se ne mogu slati, a sama slika ne može biti veća od 2 MB. Obavezno šaljite samo vaše slike, kojima ste vi vlasnik. Slike koje ste skinuli negde sa Interneta ne mogu se uzimati u obzir!


Kontakt Forma Sa Nama
Obavezno
Koristite naša slova: š, č, ć, đ, Š, Č, Ć, ĐUnesite vaše podatke
Primer - Ispravno: 064/77-77-777 i Neispravno: 0647777777


Obavezno popunite
Koristite naša slova: š, č, ć, đ, Š, Č, Ć, Đ


Dodajte sliku u oglas:
Važno: ako vam posle slanja se javi poruka da nešto niste dobro uneli,
tada, osim ispravke greške pri unosu, morate ponovo da izaberete i sliku.
Slika može biti samo: JPG, JPEG, PNG i GIF! Takođe, slika ne može
biti veća od 2 MB!
Vaš odgovor će pokazati da ste osoba. Ovo je anti-spam zaštita.


     RSS FEED-OVI ZA VAŠ SAJT
Povratak Na Vrh Strane